วัน พุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565Bootstrap Carousel with Title Text and Description
ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)
ผลการดำเนินงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมโรงเรียน ON YOUTUBE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
วาระการประชุม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2565

facts-img

0

จำนวนโรงเรียน

facts-img

0

จำนวนนักเรียน

facts-img

0

จำนวนห้องเรียน

facts-img

0

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

แหล่งเรียนรู้

clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo
clients-logo

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

Social Network

ภารกิจผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน พุธ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565
1. ดูงานหลักสูตร อะโวคะโด รอง ผอ.รร. ณ ไร่เทพนา อ.เทพสถิต [ นายประวิช ยะรินทร์ ]
2. ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ และสภากาแฟ ณ ห้องประชุมจันทร์ผา [ นายประวิช ยะรินทร์ ]

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2022
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ระบบควบคุมภายใน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 260
เมื่อวานนี้ 440
เดือนนี้ 7,299
เดือนที่แล้ว 6,805
ปีนี้ 80,125