วัน ศุกร์ ที่ 09 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา และนาฏศิลป์
การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ (แนบท้ายประกาศ)
สนามสอบ
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล หมู่ที่ 1 บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
:::..สำหรับ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
แผนผังสนามสอบ
แผนผังห้องสอบ
แผนที่บน google map
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารหมู่ที่ 12 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
:::..สำหรับ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา และนาฏศิลป์
แผนผังสนามสอบ
แผนผังห้องสอบ
แผนที่บน google map

ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 13]
การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2566 [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 4]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 3]
นักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และเลือกตั้งประธานนักเรียน [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 4]
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 3]
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 3]
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 2]
วันวิสาขบูชา [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 2]
วันงดสูบบุหรี่โลก [ 2023-06-08 ] [อ่าน : 2]
ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ [ 2023-06-07 ] [อ่าน : 5]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 36]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน [ 2023-04-19 ] [อ่าน : 28]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 48]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 35]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน [ 2023-03-01 ] [อ่าน : 36]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-22 ] [อ่าน : 46]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก [ 2023-02-22 ] [อ่าน : 56]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 49]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 41]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)) [ 2023-02-09 ] [อ่าน : 53]
วาระการประชุม
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 109]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 120]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 43]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-02-27 ] [อ่าน : 162]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2023-01-19 ] [อ่าน : 97]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 109]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 74]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 [ 2022-12-14 ] [อ่าน : 110]
e-service
e-report
จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือใช้งานระบบ e-Mes [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 5]
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 55]
การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. [ 2023-03-02 ] [อ่าน : 44]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 [ 2022-12-29 ] [อ่าน : 86]
แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 78]
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 57]
แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 55]
แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 46]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 48]
ค่า F. [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 47]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 3]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2023-05-12 ] [อ่าน : 14]
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 2023-04-21 ] [อ่าน : 22]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 2023-04-11 ] [อ่าน : 19]
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 2023-04-05 ] [อ่าน : 18]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) [ 2023-03-23 ] [อ่าน : 54]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2023-03-07 ] [อ่าน : 28]
แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 2023-03-07 ] [อ่าน : 21]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 2023-02-14 ] [อ่าน : 224]
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-02-10 ] [อ่าน : 53]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) [ 2023-06-09 ] [อ่าน : 2]
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2023-04-25 ] [อ่าน : 52]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-03-17 ] [อ่าน : 199]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 ] [อ่าน : 51]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-03-01 ] [อ่าน : 211]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-02-24 ] [อ่าน : 57]
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-02-02 ] [อ่าน : 112]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2023-01-03 ] [อ่าน : 312]
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) [ 2023-02-14 ] [อ่าน : 31]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ [ 2023-02-13 ] [อ่าน : 27]
ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น [ 2023-02-08 ] [อ่าน : 31]
การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-01-06 ] [อ่าน : 50]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี [ 2023-01-05 ] [อ่าน : 36]
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 [ 2022-12-27 ] [อ่าน : 49]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยังไม่มีข่าว
หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่มีข่าว
กลุ่มกฎหมายและคดี
ยังไม่มีข่าว
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2565)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 122
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 34
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 18
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 11
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 5
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0