วัน อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียน
     ทัศนศึกษา ระดับมัธยม [2023-01-30 ] [อ่าน : 1]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2023-01-24 ] [อ่าน : 12]
จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) [ 2023-01-24 ] [อ่าน : 6]
หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำรb “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 6]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 3]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 5]
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 4]
ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 4]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 3]
กิจกรรมวันครู 2565 โรงเรียนบ้านหนองตานา [ 2023-01-23 ] [อ่าน : 3]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาจีน [ 2023-01-19 ] [อ่าน : 26]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-01-25 ] [อ่าน : 9]
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก [ 2023-01-12 ] [อ่าน : 28]
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๒ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-01-11 ] [อ่าน : 19]
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังตาท้าว [ 2023-01-06 ] [อ่าน : 38]
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-01-05 ] [อ่าน : 24]
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-01-03 ] [อ่าน : 17]
สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2022-12-28 ] [อ่าน : 15]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2022-12-23 ] [อ่าน : 30]
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนเชือก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-12-22 ] [อ่าน : 25]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57 - ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2022-12-16 ] [อ่าน : 47]
e-service
e-report
จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรมบน Youtube
กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยังไม่มีข่าว
หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่มีข่าว
กลุ่มกฎหมายและคดี
ยังไม่มีข่าว