วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียนดี มีความสุข
HOTNEWS!!!!!!!!!!

แจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง รายงานข้อมูลสวัสดิการบ้านพักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC Asset)  ที่เว็บไซต์ https://asset.bopp-obec.info/  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567


ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) ได้พัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลกลางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV , DLIT และ  IDL เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรง รายงานข้อมูลผ่านระบบที่เว็บไซต์ https://bigdatadl.obec.go.th/   ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


รับสมัครสอบ
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

จำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(อย่างไม่เป็นทางการ)
คณิตศาสตร์
55
ภาษาไทย
128
ประถมศึกษา
5
ปฐมวัย
84
รวมทั้งสิ้น
272


หนังสือพระราชนิพนธ์

ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเปิดเทอม [ 2024-05-18 ] [อ่าน : 7]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2024-05-17 ] [อ่าน : 12]
ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียน [ 2024-05-16 ] [อ่าน : 15]
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ [ 2024-05-16 ] [อ่าน : 11]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [ 2024-05-14 ] [อ่าน : 19]
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [ 2024-05-14 ] [อ่าน : 14]
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันภัยจากมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ [ 2024-05-14 ] [อ่าน : 14]
ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [ 2024-05-14 ] [อ่าน : 16]
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน [ 2024-05-14 ] [อ่าน : 19]
การปรับปรุการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท google ภายใต้โดเมน @moe.go.th [ 2024-05-03 ] [อ่าน : 51]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง(ต่อเติมหลังคากันสาด อาคารเรียน สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2024-05-17 ] [อ่าน : 12]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31X52 เมตร (ไม่มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2024-05-16 ] [อ่าน : 19]
สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2024-05-08 ] [อ่าน : 30]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) [ 2024-04-26 ] [อ่าน : 101]
ประกาศโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2024-04-19 ] [อ่าน : 116]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-10-17 ] [อ่าน : 319]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-27 ] [อ่าน : 338]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-20 ] [อ่าน : 345]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 417]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา [ 2023-09-12 ] [อ่าน : 330]
วาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 [ 2024-05-07 ] [อ่าน : 95]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 [ 2024-04-22 ] [อ่าน : 130]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 [ 2024-02-15 ] [อ่าน : 390]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 [ 2024-02-08 ] [อ่าน : 256]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 [ 2023-11-28 ] [อ่าน : 437]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2566 [ 2023-11-21 ] [อ่าน : 298]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-09-25 ] [อ่าน : 551]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-08-21 ] [อ่าน : 411]
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 551]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 524]
ผลงานทางวิชาการ
ลูกเสือ+เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ [ 2024-03-26 ] [อ่าน : 143]
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้แอปพลิเคชั่น A MATH เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ 2024-03-25 ] [อ่าน : 134]
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 2024-03-25 ] [อ่าน : 140]
THAKUB MODEL [ 2024-02-27 ] [อ่าน : 180]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School” [ 2024-02-10 ] [อ่าน : 191]
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-02-07 ] [อ่าน : 197]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-01-26 ] [อ่าน : 229]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข NBK Model ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ [ 2024-01-16 ] [อ่าน : 231]
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 2024-01-15 ] [อ่าน : 214]
สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม [ 2024-01-07 ] [อ่าน : 220]

ข่าวจากกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 2024-01-30 อ่าน : 297]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2023-10-10 อ่าน : 236]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-10-10 อ่าน : 224]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-07-04 อ่าน : 263]
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) [ 2023-06-09 อ่าน : 285]
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2023-04-25 อ่าน : 292]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-03-17 อ่าน : 516]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 อ่าน : 250]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-03-01 อ่าน : 629]
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-02-24 อ่าน : 241]
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2023-02-02 อ่าน : 341]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2023-01-03 อ่าน : 904]

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 2024-05-02 อ่าน : 40]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา [ 2024-01-19 อ่าน : 215]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า [ 2024-01-19 อ่าน : 189]
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 2023-11-28 อ่าน : 256]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 2023-11-28 อ่าน : 189]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-11-13 อ่าน : 149]
เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 [ 2023-10-04 อ่าน : 142]
เอกสารรายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-10-04 อ่าน : 173]
ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา [ 2023-10-02 อ่าน : 126]
แผนผังกลุ่มนโยบายและแผน [ 2023-06-22 อ่าน : 188]
การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR [ 2023-06-13 อ่าน : 159]
คู่มือใช้งานระบบ e-Mes [ 2023-06-09 อ่าน : 173]
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ครั้งที่ 1 (รายโรงเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2023-03-13 อ่าน : 283]
การของบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานสังกัด สพฐ. [ 2023-03-02 อ่าน : 310]
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินอุดหนุน) 2566 [ 2022-12-29 อ่าน : 256]
แนวทางขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 2022-12-27 อ่าน : 236]
บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง 2566 [ 2022-12-27 อ่าน : 234]
แบบฟอร์ม ปร 4 5 6 [ 2022-12-27 อ่าน : 287]
แบบฟอร์มขอตั้ง ค่าครุภัณฑ์ [ 2022-12-27 อ่าน : 166]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน [ 2022-12-27 อ่าน : 180]

รายงานผลการคัดกรองการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 [ 2023-08-22 อ่าน : 160]
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 [ 2023-06-28 อ่าน : 215]
รายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2565 [ 2023-06-28 อ่าน : 163]
โครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 2) [ 2023-02-14 อ่าน : 199]
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ของศูนย์ซีมีโอ [ 2023-02-13 อ่าน : 193]
ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น [ 2023-02-08 อ่าน : 219]
การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-01-06 อ่าน : 249]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - ส.พ.ฐ. ยุวชน ประจำปี [ 2023-01-05 อ่าน : 220]
ประชาสัมพันธ์ การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 [ 2022-12-27 อ่าน : 250]

จัดตั้งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 2024-04-03 อ่าน : 152]
คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินผลงานด้านเอกสารสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 [ 2024-03-27 อ่าน : 138]
คู่มือการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 9 ประเภท [ 2024-02-29 อ่าน : 165]
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) [ 2024-02-23 อ่าน : 186]
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [ 2024-02-15 อ่าน : 189]
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE [ 2024-02-13 อ่าน : 188]
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 [ 2024-02-07 อ่าน : 180]
การกำชับ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 2024-02-07 อ่าน : 180]
โครงการสมัครแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2024-01-11 อ่าน : 226]
กองทุนช่วยเหลือนักเรียน โดย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจมน้ำ [ 2023-10-06 อ่าน : 129]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.เขต ๓ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ [ 2023-09-11 อ่าน : 141]
คู่มือการรับแจ้งเหตุ MOE Safety Center [ 2023-08-17 อ่าน : 138]
คู่มือการแจ้งเหตุ MOE Safety Center [ 2023-08-17 อ่าน : 181]
คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ 2023-08-16 อ่าน : 139]
คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" Be Smart Say No To Drugs [ 2023-08-16 อ่าน : 151]

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 2024-05-14 อ่าน : 17]
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (มค.- มีค.67) [ 2024-04-25 อ่าน : 80]
รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 [ 2024-04-10 อ่าน : 104]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2024-04-09 อ่าน : 101]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 2024-03-12 อ่าน : 158]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2024-02-07 อ่าน : 181]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 [ 2024-01-26 อ่าน : 202]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) [ 2024-01-19 อ่าน : 245]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 [ 2024-01-10 อ่าน : 216]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2024-01-08 อ่าน : 205]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 2023-12-08 อ่าน : 233]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2023-11-10 อ่าน : 164]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) [ 2023-10-18 อ่าน : 165]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2023-10-10 อ่าน : 178]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) [ 2023-10-06 อ่าน : 473]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 2023-09-18 อ่าน : 161]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 2023-09-01 อ่าน : 194]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 2023-08-10 อ่าน : 168]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 2023-08-10 อ่าน : 184]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) [ 2023-08-08 อ่าน : 438]

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗) [ 2024-05-17 อ่าน : 6]
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และคู่มือการใช้งานระบบ IRC [ 2023-08-31 อ่าน : 142]
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-08-22 อ่าน : 155]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-06-15 อ่าน : 186]
การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน [ 2023-06-15 อ่าน : 202]
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2023-01-18 อ่าน : 250]
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2023-01-03 อ่าน : 240]
คู่มือการใช้งานห้องประชุม Vedio conference [ 2022-12-27 อ่าน : 249]

กิจกรรมบน Youtube

ชั้นวางเอกสาร

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
จำนวนโรงเรียน

190

10 มิ.ย.66
จำนวนนักเรียน

24155

10 มิ.ย.66
บุคลากรในสถานศึกษา

2187

ในระบบ Smart Area
บุคลากรในสำนักงาน

76

ในระบบ Smart Area


จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2566)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 124
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 33
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 12
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0


e-service

e-report