วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข่าวโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 [ 2022-11-29 ] [อ่าน : 8]
สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาสู่ยุทธศาสตร์สถานศึกษายุคดิจิทัล (SWOT Analysis in the Digital age)" [ 2022-11-29 ] [อ่าน : 4]
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [ 2022-11-26 ] [อ่าน : 17]
ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. [ 2022-11-26 ] [อ่าน : 4]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 [ 2022-11-26 ] [อ่าน : 5]
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ [ 2022-11-16 ] [อ่าน : 64]
วาระการประชุม
ยังไม่มีข่าว
ผลงานทางวิชาการ
ยังไม่มีข่าว
จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.