วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566


HOTNEWS!!!!!!!!!!

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เปิดรับสมัครครูภูมิปัญญาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคนชัยภูมิให้เป็นคนดี มีปัญญาพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รับสมัครภายในวันที่ 13 ธ.ค.66 
โดยคลิ้กลิงค์  https://forms.gle/SKYkAWW8eHmj33J29

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เรียกบรรจุบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (เพิ่มเติม)

การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายประกาศ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดบันทึกข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์  https://cns.obec.go.th/   ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


หนังสือพระราชนิพนธ์

ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน [ 2023-12-08 ] [อ่าน : 0]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2023-12-08 ] [อ่าน : 0]
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2023-12-08 ] [อ่าน : 1]
นายสุขุม สินสายออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [ 2023-12-07 ] [อ่าน : 3]
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท [ 2023-12-07 ] [อ่าน : 3]
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย จำนวนเงิน 3,000.- บาท มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น [ 2023-12-07 ] [อ่าน : 3]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000.- บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สนับสนุนนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ทีมนักเรียน (6 คน) เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม [ 2023-12-07 ] [อ่าน : 4]
ขอบพระคุณพระครูใบฎีกา ปรีชา จารุธัมโม [ 2023-12-04 ] [อ่าน : 6]
รับบริจาคเป็นทุนสนับสนุนการเเข่งขันคีตะมวยไทย ที่จังหวัดนครปฐม [ 2023-12-04 ] [อ่าน : 5]
โรงเรียนบ้านเดื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน [ 2023-12-04 ] [อ่าน : 4]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-10-17 ] [อ่าน : 74]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-27 ] [อ่าน : 99]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-20 ] [อ่าน : 92]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 88]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา [ 2023-09-12 ] [อ่าน : 91]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 106]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 93]
สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-08-24 ] [อ่าน : 116]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-07-05 ] [อ่าน : 175]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-06-20 ] [อ่าน : 160]
วาระการประชุม
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 [ 2023-11-28 ] [อ่าน : 125]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2566 [ 2023-11-21 ] [อ่าน : 57]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-09-25 ] [อ่าน : 309]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-08-21 ] [อ่าน : 195]
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 326]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 293]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 197]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-02-27 ] [อ่าน : 331]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2023-01-19 ] [อ่าน : 240]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 [ 2022-12-26 ] [อ่าน : 252]
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา [ 2023-12-01 ] [อ่าน : 10]
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด [ 2023-09-21 ] [อ่าน : 103]
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) [ 2023-08-14 ] [อ่าน : 133]
zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 2023-07-20 ] [อ่าน : 130]
การพัฒนาวิชาชีพ(การพัฒนาตนเอง) ด้วย SUPAPORN MODEL [ 2023-06-16 ] [อ่าน : 159]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 133]
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม GBL [ 2023-06-15 ] [อ่าน : 331]
พัฒนาการอ่านแบบฝึกสะกดคำ ในแม่ ก กา ด้วยอักษรสี [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 619]
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 138]
โรงเรียนแห่งความสุข "SUBYAI" [ 2023-06-14 ] [อ่าน : 145]

จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-12-08 ] [อ่าน : 2]
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 37]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 16]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-13 ] [อ่าน : 17]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-11-10 ] [อ่าน : 26]
แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-11-09 ] [อ่าน : 15]
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ หน่วยตรวจสอบภายใน : 2023-11-03 ] [อ่าน : 30]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ หน่วยตรวจสอบภายใน : 2023-11-03 ] [อ่าน : 31]
การแจ้งยกเลิกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-10-18 ] [อ่าน : 45]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-10-18 ] [อ่าน : 55]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 2023-10-10 ] [อ่าน : 103]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-10-10 ] [อ่าน : 71]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 2023-10-10 ] [อ่าน : 110]
กองทุนช่วยเหลือนักเรียน โดย สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจมน้ำ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2023-10-06 ] [อ่าน : 54]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-10-06 ] [อ่าน : 327]
เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-10-04 ] [อ่าน : 55]
เอกสารรายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-10-04 ] [อ่าน : 72]
ประชาสัมพันธ์คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-10-02 ] [อ่าน : 53]
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561 [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-09-19 ] [อ่าน : 73]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-09-18 ] [อ่าน : 80]
โครงการการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-09-11 ] [อ่าน : 84]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.เขต ๓ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2023-09-11 ] [อ่าน : 77]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-09-01 ] [อ่าน : 114]
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และคู่มือการใช้งานระบบ IRC [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 2023-08-31 ] [อ่าน : 78]
แนวทางและมาตราการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ หน่วยตรวจสอบภายใน : 2023-08-28 ] [อ่าน : 73]

กิจกรรมบน Youtube

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
จำนวนโรงเรียน

190

10 มิ.ย.66
จำนวนนักเรียน

24155

10 มิ.ย.66
บุคลากรในสถานศึกษา

2095

ในระบบ Smart Area
บุคลากรในสำนักงาน

72

ในระบบ Smart Area

จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2566)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 124
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 33
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 12
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0

กระดานถามตอบ (Q&A)
ตั้งกระทู้ใหม่

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 การบรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไป 92 2 2023-11-17 09:33:50
2 ขอทราบการค้นประวัติเครื่องราชค่ะ 50 2 2023-10-31 09:43:18
3 การบรรจุครูผู้ช่วยรอบหลังเกษียณ 185 1 2023-10-17 10:32:43
4 บรรจุครูผู้ช่วยรอบต่อไป 206 2 2023-10-03 13:44:38
5 ประกาศย้ายครู รอบที่ 2 2566 103 1 2023-10-03 10:39:42
6 พนักงานราชการ 88 0 2023-09-28 09:37:17
7 การเรียกพนักงานราชการ บัญชี ต.ค.65 100 0 2023-09-25 15:47:27
8 ถามตำแหน่งบุคลากร 130 2 2023-09-19 08:08:49
9 การเรียกพนักงานราชการ บัญชี ต.ค.65 125 0 2023-09-18 14:51:12
10 เปลี่ยนบัตรข้าราชการ 118 1 2023-09-15 11:39:48
11 การยืมบัญชีบรรจุครูผู้ช่วย จากเขต 1 มาเขต 3 ฉบับล่าสุด 209 4 2023-09-12 09:25:53
12 การบรรจุรอบต่อไป 239 2 2023-08-24 15:35:49
13 School Health HERO 149 2 2023-08-10 21:20:43
14 การบรรจุรอบต่อไป 264 2 2023-08-09 12:48:19
15 ปี 2566 เปิดรับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.รร.ไหมครับ 186 2 2023-08-07 09:21:11
16 ครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 313 2 2023-08-03 14:33:14
17 พนักงานราชการ 223 2 2023-07-28 16:08:39
18 ถ้าผอ.ไม่เซ็นย้าย เราจะทำอย่างไรได้บ้าง 231 2 2023-07-25 17:44:45
19 การเรียกพนักงานราชการ 302 3 2023-07-22 07:49:27
20 ขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วยได้ไหมครับ 265 2 2023-07-16 16:57:29
21 ประกาศผลภาค ค วันไหนครับ 320 3 2023-07-10 09:21:31
22 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 908 2 2023-06-26 17:01:46
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 315 2 2023-06-09 20:21:45
24 ต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์ผ่านแล้วแต่ยังปริ้นไม่ได้ 288 2 2023-05-31 16:55:56

e-service

e-report