วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

HOTNEWS!!!!!!!!!!

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS) ทางเว็บไซต์ https://prs.chaiyaphum3.go.th  

แจ้งทุกโรงเรียนนำส่งแผนขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ทางเว็บไซต์ https://actionplan.chaiyaphum3.go.th  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567


พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2566 https://www3.chaiyaphum3.go.th/e-tax/


หนังสือพระราชนิพนธ์

ข่าวเขตพื้นที่การศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา [ 2024-02-23 ] [อ่าน : 8]
เข้าร่วมโครงการ "ปันน้ำใจ ช่วยน้องมองชัด" [ 2024-02-22 ] [อ่าน : 9]
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ” [ 2024-02-22 ] [อ่าน : 10]
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 [ 2024-02-22 ] [อ่าน : 10]
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 [ 2024-02-20 ] [อ่าน : 16]
WANGSEMA Model การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน [ 2024-02-20 ] [อ่าน : 15]
ภาคีบ้านตลาดสร้างคนดีมีคุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้ K-M TALAD MODEL [ 2024-02-20 ] [อ่าน : 21]
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) [ 2024-02-19 ] [อ่าน : 44]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 [ 2024-02-16 ] [อ่าน : 37]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 2 [ 2024-02-16 ] [อ่าน : 16]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-10-17 ] [อ่าน : 142]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ, ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-27 ] [อ่าน : 168]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-20 ] [อ่าน : 161]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2023-09-15 ] [อ่าน : 151]
สพป.ชย.3 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา [ 2023-09-12 ] [อ่าน : 157]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 165]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding และครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-09-06 ] [อ่าน : 172]
สพป.ชย.3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-08-24 ] [อ่าน : 192]
สพป.ชย.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2023-07-05 ] [อ่าน : 238]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2023-06-20 ] [อ่าน : 226]
วาระการประชุม
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 [ 2024-02-15 ] [อ่าน : 156]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 [ 2024-02-08 ] [อ่าน : 81]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 [ 2023-11-28 ] [อ่าน : 254]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2566 [ 2023-11-21 ] [อ่าน : 128]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ 3/2566 [ 2023-09-25 ] [อ่าน : 381]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-08-21 ] [อ่าน : 247]
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-08 ] [อ่าน : 391]
เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 [ 2023-05-07 ] [อ่าน : 354]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-04-24 ] [อ่าน : 248]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 [ 2023-02-27 ] [อ่าน : 391]
ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านโนนฝาย “4 D 5 ด้าน Drug Free School” [ 2024-02-10 ] [อ่าน : 23]
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-02-07 ] [อ่าน : 31]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้ THAKUB MODEL โรงเรียนบ้านท่ากูบ [ 2024-01-28 ] [อ่าน : 52]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [ 2024-01-26 ] [อ่าน : 50]
นวัตกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข NBK Model ล้อมรั้วด้วยรัก ฟูมฟักด้วยใจ [ 2024-01-16 ] [อ่าน : 52]
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ SUBYAI MODEL โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม [ 2024-01-15 ] [อ่าน : 53]
สื่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารผสม [ 2024-01-07 ] [อ่าน : 51]
รางวัลโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา [ 2023-12-01 ] [อ่าน : 79]
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด [ 2023-09-21 ] [อ่าน : 172]
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) [ 2023-08-14 ] [อ่าน : 193]

จดหมายข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

กลุ่มงานภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-23 ] [อ่าน : 5]
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-15 ] [อ่าน : 25]
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-13 ] [อ่าน : 24]
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-07 ] [อ่าน : 26]
การกำชับ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-02-07 ] [อ่าน : 27]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-02-07 ] [อ่าน : 24]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 2024-01-30 ] [อ่าน : 85]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-26 ] [อ่าน : 42]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-19 ] [อ่าน : 66]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2024-01-19 ] [อ่าน : 44]
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2024-01-19 ] [อ่าน : 42]
โครงการสมัครแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 2024-01-11 ] [อ่าน : 54]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-10 ] [อ่าน : 58]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2024-01-08 ] [อ่าน : 50]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-12-08 ] [อ่าน : 80]
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 116]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-28 ] [อ่าน : 84]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ กลุ่มนโยบายและแผน : 2023-11-13 ] [อ่าน : 72]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-11-10 ] [อ่าน : 89]
แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-11-09 ] [อ่าน : 66]
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ หน่วยตรวจสอบภายใน : 2023-11-03 ] [อ่าน : 82]
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ หน่วยตรวจสอบภายใน : 2023-11-03 ] [อ่าน : 93]
การแจ้งยกเลิกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 [ กลุ่มกฎหมายและคดี : 2023-10-18 ] [อ่าน : 99]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 2023-10-18 ] [อ่าน : 114]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 2023-10-10 ] [อ่าน : 168]

กิจกรรมบน Youtube

ชั้นวางเอกสาร

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566
จำนวนโรงเรียน

190

10 มิ.ย.66
จำนวนนักเรียน

24155

10 มิ.ย.66
บุคลากรในสถานศึกษา

2179

ในระบบ Smart Area
บุคลากรในสำนักงาน

73

ในระบบ Smart Area

จำนวนโรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด (ปีการศึกษา 2566)
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 124
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 33
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 12
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0


e-service

e-report