วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4405 6385-6 หรือโทรสาร 0 4405 6387
ร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
อีเมล์ info@chaiyaphum3.go.th
ร้องเรียน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านล่างนี้

เรื่อง
เรียน
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล
อีเมล์
หมายเลขโทรศัพท์
รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน

*** การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่านได้ทราบ
*** หมายเหตุ : การร้องเรียน เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อไป