วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3------ เลือกโรงเรียนที่ต้องการดูข้อมูล ------