วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
กิจกรรมของโรงเรียน

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2024-02-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม 2566 2024-02-24 บ้านโคกโต่งโต้น 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดเกาะมะนาว 2024-02-24 บ้านเกาะมะนาว 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-24 บ้านวังตะเฆ่ 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-24 บ้านวังตะเฆ่ 2
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 2024-02-24 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียน 2024-02-24 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 4
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2024-02-24 บ้านห้วยบง 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมวิชาการ 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้รับการตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิช 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน การส่งเสริมความปลอดภัย ติดกล้องวงจรปิด 2024-02-23 ซับถาวรพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา 2567 2024-02-23 บ้านหนองตอ 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2024-02-23 บ้านหนองตอ 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2024-02-23 บ้านท่าแตง 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ประจำปี 2567 2024-02-23 บ้านวังขอนสัก 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “กลุ่มช่วยน้องปีที่ 4” 2024-02-23 บ้านวังขอนสัก 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ 2024-02-23 บ้านขามราษฎร์นุกูล 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-23 จอมแก้ววิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-23 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 9
กิจกรรมของโรงเรียน สอบประเมิน การอ่าน-การเขียน ระดับเครือข่ายลุั่มบึงละหาน 2024-02-23 บ้านดอนละนาม 12
กิจกรรมของโรงเรียน สอบประเมิน การอ่าน-การเขียน ระดับเครือข่ายลุั่มบึงละหาน 2024-02-23 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2566 2024-02-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2024-02-23 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 3
กิจกรรมของโรงเรียน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาฯป.ป.ส. คนที่ 20 ตรวจเยี่ยมผู้บำบัดติดยาเสพติดตำบลละหาน 2024-02-23 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 7
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 4
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อการให้การปรึกษาและสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (C2C:CBT to happy Classroom) 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถพิเศษด้านการอ่าน (Reading Test :RT) 2024-02-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-23 ซับใหญ่วิทยาคม 5
กิจกรรมของโรงเรียน งานเจ้าพ่อพญาแลและของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2567 2024-02-23 ซับใหญ่วิทยาคม 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-22 บ้านขี้เหล็ก 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2024-02-22 โคกเพชรวิทยาคาร 5
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-22 บ้านห้วยบง 7
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดวะตะแบก และวัดป่าเทพโพธิ์ทอง 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 8
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้องกันฟันผุ 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 8
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 6
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมประชุม วางแผน ปล่อยแถว ออกบูรณาการ ตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 6
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2024-02-22 อนุบาลเทพสถิต 7
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-22 ซับใหญ่วิทยาคม 7
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน 2024-02-22 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 6
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพ อนามัยโรงเรียน ประจำปี 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 4
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพฟันประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 5
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา ทวิมิตรเกมส์ 2024-02-22 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2
กิจกรรมของโรงเรียน ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-22 บ้านโสกปลาดุก 4
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถนาที่ เดินทางโดยรถไฟ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2024-02-22 บ้านเกาะมะนาว 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-22 จอมแก้ววิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน ชมรมบิ๊กไบค์ COMMANDER มอบทุนการศึกษานักเรียน 2024-02-22 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 9
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน 2024-02-21 บ้านห้วยบง 9
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2024-02-21 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน to be number 1 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-02-21 บ้านวังขอนสัก 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2024-02-21 โคกเพชรวิทยาคาร 9
กิจกรรมของโรงเรียน รับการแนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 2024-02-21 บ้านหนองม่วง 7
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-20 ปากจาบวิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 2024-02-20 ปากจาบวิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-20 บ้านโสกปลาดุก 7
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-20 บ้านเกาะมะนาว 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 2024-02-20 บ้านดอนละนาม 14
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-20 บ้านซับไทร 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 2024-02-20 บ้านวังตะเฆ่ 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 2024-02-20 บ้านท่าโป่ง 11
กิจกรรมของโรงเรียน การกำจัดลูกน้ำยุงลาย 2024-02-19 ซับถาวรพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 2024-02-19 ซับถาวรพัฒนา 3
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม "ชาวโป่งนกร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 2024-02-19 ซับมงคลวิทยา 6
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 2024-02-19 บ้านใหม่นาดี 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) 2024-02-19 โคกเพชรวิทยาคาร 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2024-02-19 โคกเพชรวิทยาคาร 5
กิจกรรมของโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เข้าดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-02-19 บ้านโนนเชือก 5
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประจำปีองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะมะนาวประจำปี 2567 2024-02-19 บ้านเกาะมะนาว 5
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test:RT) 2024-02-19 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การสร้างภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-19 บ้านใหม่นาดี 5
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2024-02-19 บ้านหนองอีหล่อ 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 2024-02-19 จอมแก้ววิทยา 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 10
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 7
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นักเรียน 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 9
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 13
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 8
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-02-18 บ้านโสกรวกหนองซึก 5
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 โดยนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นประธานในพิธี 2024-02-18 ชุมชนชวนวิทยา 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนชวนวิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-02-18 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 3
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี "เขียว-ขาวเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 5
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-18 ชุมชนบัวบานสามัคคี 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-18 บ้านสำนักตูมกา 5
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 5
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2024-02-17 บ้านโคกไค 6
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2024-02-17 บ้านโคกไค 8
กิจกรรมของโรงเรียน ป.๑ สอบ RT 2024-02-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 5
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” รับวัคซีนบาดทะยักและวัคซีน HPV (Human Papilloma Virus) 2024-02-16 บ้านดอนกอก 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-16 บ้านท่าแตง 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2024-02-16 บ้านห้วยบง 7
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านสำนักตูมกา 11
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านหนองม่วง 10
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดโลกภาษา ส่งเสริมพหุปัญญา นำพาผู้เรียนสู่วัฒนธรรมจีน 2024-02-16 ซับใหญ่วิทยาคม 8
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านหนองตอ 11
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมจัดทำหลักสูตร 2024-02-16 บ้านห้วยทราย 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test :RT) 2024-02-16 ปากจาบวิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 2024-02-16 ปากจาบวิทยา 5
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 2024-02-16 บ้านห้วยยางดี 5
กิจกรรมของโรงเรียน สร้างถนนทางเข้าโรงเรียน 2024-02-16 บ้านห้วยยางดี 5
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-16 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านโนนเชือก 8
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-02-16 บ้านโนนเชือก 6
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านช่องสำราญสอบReading test 2024-02-16 บ้านช่องสำราญ 7
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม “ความห่วงใยจากครู มอบความรู้ด้วยความรัก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-16 บ้านเกาะมะนาว 7
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-16 บ้านเกาะมะนาว 8
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2024-02-15 บ้านสำนักตูมกา 11
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 2024-02-15 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมแนวทางและซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี-ซ่อน-สู้” 2024-02-15 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลเทพสถิตออกตรวจปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร (salt meter) 2024-02-15 บ้านยางเกี่ยวแฝก 11
กิจกรรมของโรงเรียน รร.บ้านไทรงาม ขอขอบพระคุณ นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนชั้น ป. 1 ในการสอบ RT 2024-02-15 บ้านไทรงาม 13
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 2024-02-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 1 2024-02-15 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2024-02-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 9
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการรับทุนนักเรียนยากจนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านขี้เหล็ก 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านวังมน 12
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-15 บ้านซับไทร 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนละนาม ประกาศเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านซับไทร 11
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 2024-02-15 บ้านดอนละนาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 2024-02-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 18
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-15 ซับใหญ่วิทยาคม 8
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม “ความห่วงใยจากครู มอบความรู้ด้วยความรัก” นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-15 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน “..การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)..” 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 8
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-15 บ้านละหานค่าย 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-15 บ้านหนองอีหล่อ 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนละหานเจริญวิทยาแนะแนวทางการศึกษาต่อ 2024-02-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 2024-02-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน Valentine’s Day 2024 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 9
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ 2024-02-15 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 2024-02-14 ซับถาวรพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านดงลาน 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา แห่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษาชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2024-02-14 บ้านดงลาน 9
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2024-02-14 บ้านดงลาน 9
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินความความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านห้วยบง 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) 2024-02-14 บ้านหนองตอ 15
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านขี้เหล็ก 16
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกไค 11
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรม "ความห่วงใยจากใจครู มอบความรู้ด้วยความรัก" นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 8
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 9
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านสำนักตูมกา 13
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ระดับชั้นป.1 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านยางเกี่ยวแฝก 11
กิจกรรมของโรงเรียน “...การทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566...” 2024-02-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 16
กิจกรรมของโรงเรียน วันตรุษจีน ประจำปี 2567 2024-02-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินความสามารถทางการอ่านของผูเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 จอมแก้ววิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-02-14 บ้านห้วยยาง 14
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินความสามารถทางการอ่านของผู็เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ดำเนินการสอบประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2024-02-14 บ้านวังตะเฆ่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา 2024-02-14 บ้านวังตะเฆ่ 9
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 หินตั้งพิทยากร 12
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมการทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 2024-02-14 บ้านดอนกอก 12
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านซับหมี 10
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-14 อนุบาลเทพสถิต 11
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านหนองม่วง 11
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 11
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 9
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิแนะแนวทางการศึกษาต่อ 2024-02-14 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยยากจน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 12
กิจกรรมของโรงเรียน ทำบุญกุ้มข้าวร่วมกับชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน 2024-02-13 บ้านโคกโต่งโต้น 12
กิจกรรมของโรงเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาชัยภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตร Pre - degree และการเรียนรามคำแหงควบคู่กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ปริญญา 2 ใบ) 2024-02-13 ซับใหญ่วิทยาคม 10
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายEnglish Comp 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 13
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOUโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข) 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 14
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรอนักเรียนด้านการอ่านการเขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2566 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 12
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือจิตอาสา 2024-02-13 บ้านหนองไผ่ล้อม 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม นำนักเรียนชั้น ป.6 เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 2024-02-13 บ้านไทรงาม 12
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-13 บ้านหนองอีหล่อ 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2024-02-13 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดี 2024-02-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 10
กิจกรรมของโรงเรียน สนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 2024-02-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 19
กิจกรรมของโรงเรียน สานต่อเจตนารมณ์ผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-12 บ้านหนองตอ 12
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-02-12 บ้านหนองตอ 16
กิจกรรมของโรงเรียน สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านหนองตอ 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-02-12 จอมแก้ววิทยา 10
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ข้อพึงปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ถนนแก่นักเรียน เนื่องในโอกาสสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 9
กิจกรรมของโรงเรียน นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 10
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน "เรียนดี มีความสุข" 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมปรึกษาหารือวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 10
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านหนองลุมพุก 14
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-net ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันประจำเดือนมกราคม 2024-02-12 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 10
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ลูกจ้าง (นักการภารโรง) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหลังคา 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 11
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-02-12 บ้านเกาะมะนาว 11
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เข้าร่วมการสอบ o-net ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านดอนกอก 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 10
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ O - NET ปีการศึกษา 2566 2024-02-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 11
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-12 บ้านไร่พัฒนา 13
กิจกรรมของโรงเรียน ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 2024-02-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 2024-02-11 บ้านวังตะเฆ่ 12
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 2024-02-11 ซับใหญ่วิทยาคม 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการสอบ ONET นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-02-11 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-11 บ้านไร่พัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-02-10 บ้านท่าโป่ง 22
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-02-10 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2024-02-09 ซับใหญ่วิทยาคม 19
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางเสาเอก เสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ 2024-02-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน สวัสดิ์ดีปีใหม่2567 2024-02-08 บ้านหัวหนอง 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-02-08 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน 16 มกราคม 2567 วันครูที่มา 2024-02-08 บ้านหัวหนอง 24
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย” 2024-02-08 บ้านหนองตอ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม PLC เพื่อสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 2024-02-08 โคกเพชรวิทยาคาร 27
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-07 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-07 บ้านสำนักตูมกา 25
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-02-07 ซับใหญ่วิทยาคม 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิให้ความรู้กับนักเรียน 2024-02-07 บ้านสะพานยาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2024-02-07 โคกเพชรวิทยาคาร 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการแนะแนวการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 2024-02-07 โคกเพชรวิทยาคาร 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2024-02-07 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2024-02-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนรี และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2024-02-06 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-06 บ้านหัวสะพาน 22
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาดเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน 2024-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-06 ปากจาบวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน Bigsub brand ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด "ดนตรีในสวน" ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 2024-02-06 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมทางไกลผ่านระบบ การขับเคลื่อนตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ 2024-02-06 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 15
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 2024-02-06 บ้านเกาะมะนาว 17
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 2024-02-06 บ้านตลุกคูณพัฒนา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ” ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2024-02-06 จอมแก้ววิทยา 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการทางทันตกรรม จากโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2024-02-06 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 23 (ปีที่ 41) ชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2024-02-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 19
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางวิศวกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 2024-02-05 ซับใหญ่วิทยาคม 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-02-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ณ ชาวท่าแคมป์ 2024-02-05 บ้านวังขอนสัก 15
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-05 บ้านขามราษฎร์นุกูล 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง 2024-02-05 บ้านขามราษฎร์นุกูล 19
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 2024-02-05 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด 2024-02-04 บ้านหลุบงิ้ว 20
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-02-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 2024-02-03 บ้านท่าโป่ง 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพี่พาน้องทำเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 2024-02-03 โคกเพชรวิทยาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน 2024-02-03 โคกเพชรวิทยาคาร 21
กิจกรรมของโรงเรียน การวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-02 บ้านส้มป่อย 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 2024-02-02 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการอบรม "ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" สำหรับนักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2024-02-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 19
กิจกรรมของโรงเรียน รพสต.จอมแก้ว ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2024-02-02 บ้านเกาะมะนาว 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการแนะแนวการศึกษาต่อจาก วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 2024-02-02 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ 2024-02-01 บ้านหนองตอ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ทุน กสศ. 2024-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน Mou สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโป่งนกพิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยในสานศึกษา 2024-02-01 บ้านหนองใหญ่ 20
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-02-01 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-01 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 30 มกราคม 2567 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-02-01 บ้านละหานค่าย 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-02-01 บ้านหนองอีหล่อ 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2567 2024-02-01 บ้านหนองอีหล่อ 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมหาแนวทางรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา และ การมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 2024-02-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) เข้าร่วมอบรมพัฒนาครู ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ป.3 2024-02-01 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-02-01 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 16
กิจกรรมของโรงเรียน แนวทางการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 18
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่ 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 16
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือขายบ้านขาม-หนองโดน 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 14
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-02-01 ซับใหญ่วิทยาคม 12
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนาม MOU สถานศึกษา 2024-02-01 บ้านโนนฝาย 15
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 2024-01-31 บ้านหลุบงิ้ว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2024-01-31 บ้านหลุบงิ้ว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-01-31 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับและแสดงความยินดี นางสุภาภรณ์ พรหมนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 2024-01-31 บ้านโสกรวกหนองซึก 18
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-31 บ้านโสกรวกหนองซึก 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-31 บ้านหนองใหญ่ 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับเครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 2024-01-31 บ้านวังมน 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2024-01-31 บ้านวังมน 17
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน 2024-01-31 บ้านโนนเชือก 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา มอบหมายให้ นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นประธาน 2024-01-31 ชุมชนชวนวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ O-net ปี 2567 นำโดยนายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-01-31 ชุมชนชวนวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2024-01-31 อนุบาลเทพสถิต 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" 2024-01-31 อนุบาลเทพสถิต 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2024-01-30 บ้านซับใหม่ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2024-01-30 บ้านหนองตอ 15
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ปีการศึกษา 2566 2024-01-30 บ้านหนองตอ 17
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา จากคุณธนารักษ์ โกศัลวิตร 2024-01-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2024-01-30 บ้านหนองใหญ่ 20
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-30 บ้านเกาะมะนาว 19
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-30 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 18
กิจกรรมของโรงเรียน 21 มกราคม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2024-01-29 บ้านซับใหม่ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-01-29 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566   2024-01-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-29 จอมแก้ววิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (MOU) 2024-01-29 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 21
กิจกรรมของโรงเรียน เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-01-29 บ้านโนนฝาย 21
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 22
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 31
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกับองค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน 2024-01-29 บ้านหนองลุมพุก 13
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) 2024-01-29 บ้านโคกไค 37
กิจกรรมของโรงเรียน วันความปลอดภัยผู้ใช้ถนน 2024-01-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 19
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าแตง ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลาดเกมส์ 2567 2024-01-28 บ้านท่าแตง 18
กิจกรรมของโรงเรียน แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-27 ชุมชนบัวบานสามัคคี 33
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแก่ครู 2024-01-27 ซับใหญ่วิทยาคม 15
กิจกรรมของโรงเรียน รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ปีที่ 1 ประจำปี 2566 2024-01-27 ซับใหญ่วิทยาคม 15
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2024-01-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง ชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-27 บ้านท่าโป่ง 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-27 บ้านท่าโป่ง 16
กิจกรรมของโรงเรียน "ตลาดเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-01-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่นมอบอุปกรณ์กีฬา 2024-01-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2024-01-27 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 2024-01-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ปีการศึกษา 2566 2024-01-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำหน่งครูผู้ช่วย 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืน 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 18
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูอำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำปี 2567 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2024-01-26 ปากจาบวิทยา 11
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา 2024-01-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 12
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2024-01-26 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-26 บ้านส้มป่อย 17
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-26 บ้านซับไทร 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 2024-01-26 บ้านหนองม่วง 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-26 บ้านหนองอีหล่อ 15
กิจกรรมของโรงเรียน “...กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา..” 2024-01-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 14
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2024-01-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-25 บ้านห้วยบง 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ “ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-25 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-01-25 บ้านไทรงาม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 2024-01-25 บ้านไทรงาม 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงาม จัดโครงการครูแดร์ ปีการศึกษา 2566 2024-01-25 บ้านไทรงาม 18
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต 2024-01-25 บ้านไทรงาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไทรงามจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-25 บ้านไทรงาม 16
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-25 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน PONGNOK Model 2024-01-25 บ้านโป่งนกพิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน ดูแลด้วยใยห่วงใยเหมือนลูก "ดอนกอกมอบทุน กสศ." 2024-01-25 บ้านดอนกอก 16
กิจกรรมของโรงเรียน “...การทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1...” 2024-01-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร 2024-01-25 เขาดินพิทยารักษ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ 2024-01-25 บ้านห้วยยางดี 16
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-01-25 ซับใหญ่วิทยาคม 14
กิจกรรมของโรงเรียน จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-25 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริภัทร หาญวังม่วง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ยินดีต้อนรับ นางสาวสิริภัทร หาญวังม่วง เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. กลุุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-24 บ้านตลุกคูณพัฒนา 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 2024-01-24 บ้านตลุกคูณพัฒนา 83
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-24 บ้านห้วยบง 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนจากกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาแบบมีเงื่อนไข กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 ทุน ชั้นอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคี เครือข่ายโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาและหน่วยงานภายนอก 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม จำนวน 2 วัน 1 คืน 2024-01-24 ชุมชนชวนวิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2024-01-24 บ้านซับหมี 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 2024-01-24 บ้านซับใหม่ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 2024-01-24 โคกเพชรวิทยาคาร 12
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสอบอาคารราชการ โดย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 13
กิจกรรมของโรงเรียน “...งานเจ้าพ่อพญาแลและของดีอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2567...” 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-24 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-24 จอมแก้ววิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-24 โคกเพชรวิทยาคาร 11
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันคณิตศาสตร์สู่ชุมชน 2024-01-24 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 14
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสางานฌาปนกิจฯ นายสัมฤทธิ์ นามวรรณ 2024-01-24 ซับใหญ่วิทยาคม 11
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-24 บ้านโนนเชือก 16
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ มอบเงินสนันสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-24 บ้านหนองอีหล่อ 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาค2/2566 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-23 บ้านห้วยบง 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) 2024-01-23 อนุบาลเทพสถิต 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-23 อนุบาลเทพสถิต 16
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2024-01-23 บ้านใหม่นาดี 24
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาค(กสศ.) 2024-01-23 บ้านใหม่นาดี 22
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ English Day Camp. 2024-01-23 บ้านโคกโต่งโต้น 20
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 18
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 16
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคเวทคณิตเป็นฐาน 2024-01-23 บ้านหนองม่วง 12
กิจกรรมของโรงเรียน D.A.R.E.ประเทศไทย 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 32
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 2024-01-23 บ้านเขื่อนลั่น 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ดำเนินการมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 จอมแก้ววิทยา 13
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหัวสะพานมอบเก้าอี้ให้กับนักเรียน 2024-01-23 บ้านหัวสะพาน 15
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-23 บ้านขามราษฎร์นุกูล 19
กิจกรรมของโรงเรียน “..วันครูอำเภอหนองบัวระเหว ประจำปี 2567..” 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 14
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2567 2024-01-23 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 11
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...” 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 13
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ประจำปี 2567 2024-01-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 12
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2567 2024-01-23 บ้านห้วยยางดี 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-23 บ้านห้วยยางดี 15
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ. 2024-01-23 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 19
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปีพุทธศักราช 2567 2024-01-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันอัคคีภัยแลัการใช้ถังดับเพลิง โอย อบต.หนองบัวบาน 2024-01-22 บ้านโคกโต่งโต้น 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ จังหวัดนครราชสีมา 2024-01-22 จอมแก้ววิทยา 15
กิจกรรมของโรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 2024-01-22 บ้านหัวสะพาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านหนองลุมพุก 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน" 2024-01-22 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-01-22 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-22 บ้านหัวสะพาน 16
กิจกรรมของโรงเรียน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 2024-01-22 บ้านใหม่นาดี 17
กิจกรรมของโรงเรียน การเคลือบหลุมร่องฟัน 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ "วันครูแห่งชาติ 2567“ ครั้งที่ 68 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 "English Camp 2024" 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" อำเภอซับใหญ่ 2024-01-22 บ้านวังพง 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 13
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 2024-01-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 12
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า 2024-01-22 บ้านเกาะมะนาว 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2024-01-22 บ้านโนนฝาย 13
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และ ลูกเสือสามัญ 2024-01-21 บ้านวังมน 20
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 2024-01-21 บ้านวังมน 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านวังมน 2024-01-21 บ้านวังมน 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ร่วมงาน "วันครูแห่งชาติ 2567" เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชย3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ 2567 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2024-01-21 บ้านตลุกคูณพัฒนา 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็ก67 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 22
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปาก 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-20 บ้านหลุบงิ้ว 20
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-20 ซับใหญ่วิทยาคม 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูประจำปี2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส,วันขึ้นปีใหม่2567 2024-01-20 บ้านซับเจริญสุข 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-20 บ้านซับไทร 16
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2024-01-20 บ้านซับไทร 16
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2024-01-20 บ้านซับไทร 14
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู 2024-01-20 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก 2024-01-20 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-19 บ้านหนองตอ 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 "English Camp 2024" โดยวิทยากรชาวต่างชาติ 15 ท่าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา 2024-01-19 บ้านท่าโป่ง 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 2024-01-19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-19 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ครั้งที่ 68/2567 2024-01-19 บ้านหนองใหญ่ 25
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2024-01-19 ซับถาวรพัฒนา 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-19 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)จัดกิจกรรมหน้าเสาธง “รณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัย” 2024-01-19 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)กสศ. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน 2024-01-19 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน สำนักควบคุมโรคที่ 9 นิเทศเยี่ยมเสริมพลังโรคติดต่อในเด็ก 2024-01-19 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการรับทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-19 บ้านขี้เหล็ก 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 2024-01-19 บ้านขี้เหล็ก 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการอบรมให้ความรู้เมื่อคนร้ายบุกทำร้าย จาก สภ.หนองบัวระเหว 2024-01-19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-19 บ้านโกรกกุลา 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูประจำปี2567 2024-01-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 24
กิจกรรมของโรงเรียน "ดอนกอก" รวมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2024-01-18 บ้านดอนกอก 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2024-01-18 บ้านวังขอนสัก 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่ 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 24
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดศรีวิเศษประชานิมิตร 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 โคกเพชรวิทยาคาร 19
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบเพื่อสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียน 2024-01-18 บ้านขามราษฎร์นุกูล 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเเละงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2567 2024-01-18 โคกเพชรวิทยาคาร 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมสัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 21
กิจกรรมของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2024-01-18 ซับใหญ่วิทยาคม 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านโนนเชือก 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันครูแห่งชาติ 2567 2024-01-18 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2024-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดงานวันครู ประจำปี 2567 โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวน วิทยา นางสาวชลิดา กาลเขว้า รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2024-01-18 ชุมชนชวนวิทยา 20
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-18 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต 2024-01-18 อนุบาลเทพสถิต 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-17 บ้านหนองตอ 25
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองการอ่านออก เขียนได้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านหนองตอ 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู2567 2024-01-17 บ้านห้วยทราย 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมงานวันครู 2567 อำเภอหนองบัวระเหว 2024-01-17 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 15
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2024-01-17 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันครู ๒๕๖๗ 2024-01-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู 2024-01-17 ซับถาวรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 17
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา2566 2024-01-17 บ้านไร่พัฒนา 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 มกราคม 2567 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 2024-01-17 บ้านละหานค่าย 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” 2024-01-17 จอมแก้ววิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 2024-01-17 บ้านหนองม่วง 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก 2567 2024-01-17 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมงานวันครู ปี 2567 2024-01-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2567 2024-01-17 บ้านหนองลุมพุก 26
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน-การเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-17 บ้านหนองลุมพุก 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-17 บ้านละหานค่าย 36
กิจกรรมของโรงเรียน งานวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 46
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านหนองม่วง 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมขายสินค้าเนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2567 2024-01-15 ซับใหญ่วิทยาคม 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านหนองใหญ่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 2024-01-15 บ้านสะพานยาว 32
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-01-15 บ้านวังขอนสัก 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 2024-01-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2024-01-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-14 บ้านใหม่นาดี 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-14 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 2024-01-14 บ้านขี้เหล็ก 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-14 จอมแก้ววิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่ อบต.กุดน้ำใส 2024-01-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-13 บ้านสำนักตูมกา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2567 2024-01-13 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ในการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" 2024-01-13 บ้านท่าโป่ง 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-13 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-13 บ้านหนองตอ 20
กิจกรรมของโรงเรียน คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2024-01-13 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 2024-01-13 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2567 2024-01-13 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-13 ซับถาวรพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2567 2024-01-12 บ้านโป่งนกพิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบการอ่าน การเขียนภาษาไทย 2024-01-12 บ้านโป่งนกพิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ 2024-01-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 16
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านท่าแตง 2024-01-12 บ้านท่าแตง 21
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ 2024-01-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านยางเครือ 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 19
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 20
กิจกรรมของโรงเรียน ความสามารถในการอ่านและการเขียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-12 บ้านซับไทร 12
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กชาววัง 2567 2024-01-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านสำโรงโคก 18
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-01-12 บ้านเกาะมะนาว 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก ปี2567 2024-01-12 บ้านโคกโต่งโต้น 20
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2024-01-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ2567 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-12 บ้านห้วยบง 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-12 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" 2024-01-12 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ปี2567 2024-01-12 บ้านดงลาน 30
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองและจ่ายทุนกสศ 2024-01-12 บ้านดงลาน 17
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 18
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 21
กิจกรรมของโรงเรียน  สวัสดีปีใหม่ 2567  2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ 2567 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 22
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 19
กิจกรรมของโรงเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก และคณะได้นำขนมมามอบให้นักเรียน 2024-01-11 บ้านโสกรวกหนองซึก 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา (ประจำเดือนธันวาคม 2566) 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานปริวาสกรรม ณ วัดโคกคึม 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 2024-01-11 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 14
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลจัตุรัสตรวจสุขภาพในช่องปาก 2024-01-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 16
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 2024-01-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 18
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 2024-01-11 บ้านโคกไค 19
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 2024-01-11 บ้านโคกไค 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ''สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โครงการ ปันน้ำใจ...สู้ภัยหนาว ปี ๒๕๖๗'' 2024-01-11 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 14
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-11 บ้านหัวสะพาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “Optician ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด” โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2024-01-11 บ้านโนนเชือก 18
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 : ธันวาคม 2566 2024-01-11 บ้านโนนเชือก 15
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการ “Optician ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด” 2024-01-11 บ้านหนองม่วง 16
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสรุปงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2024-01-11 บ้านละหานค่าย 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน และการเขียน ชั้น ป.1 - 6 ครั้งที่ 2/2566 2024-01-11 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 19
กิจกรรมของโรงเรียน สกร.ส่งความสุขให้น้องประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 2024-01-10 บ้านวังขอนสัก 120
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-01-10 บ้านวังขอนสัก 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ดำเนินการคัดกรองด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 18
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจและรักษาสุขภาพฟันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 2024-01-10 บ้านหนองอีหล่อ 19
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 โคกเพชรวิทยาคาร 18
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-10 บ้านหนองม่วง 25
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๖ 2024-01-09 ซับถาวรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ดำเนินทดสอบการอ่าน เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 บ้านสำนักตูมกา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2024-01-09 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง Pack holiday 2024-01-09 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ดำเนินทดสอบการอ่าน เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 อนุบาลเทพสถิต 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดงานวันครู ประจำปี 2567 อำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2024-01-09 ชุมชนชวนวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-01-09 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 17
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-09 จอมแก้ววิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 2/2566 2024-01-09 บ้านสามหลักพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชัยภูมิ – นครราชสีมา ครั้งที่ 49 2024-01-09 บ้านสามหลักพัฒนา 19
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-09 บ้านห้วยยาง 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส. 2024-01-09 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 17
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ 2024-01-09 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 18
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2024-01-09 บ้านเกาะมะนาว 18
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2024-01-08 บ้านใหม่นาดี 16
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2024-01-08 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนละนาม ประชุมผู้ปกครอง 2024-01-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ–เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา 2024-01-07 บ้านซับไทร 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครุ 2024-01-07 หนองกกสามัคคี 30
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-07 บ้านโคกไค 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2024-01-07 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชัยภูมิ-นครราชสีมา ครั้งที่ 49 2024-01-07 บ้านหนองตอ 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ และครบรอบ 99 ปี โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2024-01-06 ชุมชนบัวบานสามัคคี 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม อบรมยาเสพติด และการใช้รถจักรยานยนต์ 2024-01-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-05 บ้านละหานค่าย 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 2024-01-05 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน การสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงเรียนและชุมชน 2024-01-05 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) คัดกรองนักเรียนอ่าน เขียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2566 2024-01-05 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ประจำปีการศึกษา 2566 “บ้านขาม-หนองโดนเกมส์ ครั้งที่ 3” ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วย 2024-01-04 บ้านยางเครือ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ยินดีต้อนรับพนักงานราชการ 2024-01-04 บ้านโคกกระเบื้องไห 32
กิจกรรมของโรงเรียน ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนในการสร้างโดมอเนกประสงค์ 2024-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน ฟ้า-ชมพู เกมส์ ครั้งที่ 1 2024-01-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2024-01-04 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2024-01-04 บ้านเกาะมะนาว 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ประจำปี 2566 2024-01-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 25
กิจกรรมของโรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 2024-01-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ 2024-01-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2024-01-03 ซับถาวรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2024-01-03 ซับถาวรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2024-01-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-03 บ้านโนนเชือก 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-03 บ้านโนนเชือก 28
กิจกรรมของโรงเรียน Merry christmas and happy new year 2024 2024-01-02 บ้านโป่งนกพิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 2024-01-02 บ้านโป่งนกพิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านซับไทร 2024-01-02 บ้านซับไทร 33
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 2024-01-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย2567 2024-01-02 บ้านเขื่อนลั่น 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส 2024-01-02 บ้านเขื่อนลั่น 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2024-01-02 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 2024-01-02 บ้านไร่พัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ 2024-01-02 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีการศึกษา 2566 2024-01-02 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันคริสต์มาส โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2024-01-02 โคกเพชรวิทยาคาร 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา - กรีฑา เครือข่าย “บ้านขาม - หนองโดน” 2024-01-02 บ้านขามราษฎร์นุกูล 26
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยบง 2024-01-01 บ้านห้วยบง 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ประจำปีการศึกษา 2566 2024-01-01 บ้านเกาะมะนาว 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2023-12-31 บ้านวังมน 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp 2023-12-31 บ้านวังมน 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2024 2023-12-31 บ้านวังมน 31
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสนามเด็กเล่นอนุบาล 2023-12-31 ซับใหญ่วิทยาคม 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2024 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตรีมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 (กีฬานักเรียน ม.ปลาย สพป.ชย.3) 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ โดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-12-30 ชุมชนชวนวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เป็นสถานที่จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวันครู ประจำปี 2567 2023-12-30 ชุมชนชวนวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ระดับ สพป.ชย.3 2023-12-30 บ้านท่าโป่ง 24
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 2023-12-30 บ้านดอนกอก 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจับของขวัญเนื่องในวันคริสมาสต์และ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 2023-12-30 บ้านหนองอีหล่อ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาวจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-30 บ้านสะพานยาว 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาวจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร้านค้าร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานยาว 2023-12-30 บ้านสะพานยาว 30
กิจกรรมของโรงเรียน Christmas & happy new year 2024 2023-12-30 บ้านไทรงาม 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๗ 2023-12-29 อนุบาลเทพสถิต 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-29 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-29 บ้านหนองตอ 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2567 2023-12-29 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปีใหม่2567โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-29 บ้านห้วยบง 31
กิจกรรมของโรงเรียน สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year 2024 2023-12-29 จอมแก้ววิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ค่าย จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน และอาคารสถานที่ 2023-12-29 บ้านละหานค่าย 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2023-12-28 บ้านห้วยทราย 35
กิจกรรมของโรงเรียน Marry Christmas & Happy New Year 2023-12-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓ 2023-12-28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันสำคัญสู่การเรียนรู้ "Christmas Day & Happy New Year" 2023-12-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านท่าแตง "ท่าแตงเกมส์" 2023-12-28 บ้านท่าแตง 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมต้อนรับ นายณัฐพศุตม์ โชติจิรศิริกุล นายอำเภอซับใหญ่ นางสาวภรภัสรีย์ จันทร์สิทธิ์ ปลัดอาวุโส 2023-12-28 ซับใหญ่วิทยาคม 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-27 บ้านโคกไค 37
กิจกรรมของโรงเรียน สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2567 2023-12-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 33
กิจกรรมของโรงเรียน “...เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเก้าอี้ไม้...” 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 33
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 30
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 28
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 32
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 27
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-27 ซับถาวรพัฒนา 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรม Merry Christmas 2566 2023-12-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 34
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2023-12-27 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2566 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 31
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา การต่อคำศัพท์ และสมการ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ 2023-12-27 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-26 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อสมการคณิตศาสตร์ และต่อคำศัพท์ภาษาไทย รายการแข่งขัน PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 ระดับประเทศ 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 29
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไทรงาม ครั้งที่ 11/2566 2023-12-26 บ้านไทรงาม 34
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่28 ธันวาคม 2566 2023-12-26 บ้านหัวหนอง 36
กิจกรรมของโรงเรียน CHRISTMAS 2023 2023-12-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 36
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ PHAYALAE VTEA CHAMPIONSHIP AWARD 2023 2023-12-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของนายกันตภณ ธรรมดา ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์ 2023-12-26 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 2023-12-26 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 43
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรม Christmas Day ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-26 หินตั้งพิทยากร 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 พร้อมทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 2023-12-26 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2023-12-26 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-26 บ้านโนนเชือก 28
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านซับไทร 2023-12-26 บ้านซับไทร 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-26 จอมแก้ววิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-26 บ้านขามราษฎร์นุกูล 30
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-12-26 บ้านขามราษฎร์นุกูล 28
กิจกรรมของโรงเรียน Christmas 2024 2023-12-26 บ้านหัวหนอง 24
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-25 บ้านสำนักตูมกา 31
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-25 บ้านหนองตอ 19
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นางสาวรัชฎานันท์ ชวาฤทธิ์ 2023-12-25 บ้านหนองตอ 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นางสาวณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน 2023-12-25 บ้านหนองตอ 20
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-12-25 บ้านไทรงาม 22
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-25 บ้านไทรงาม 24
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 2023-12-25 บ้านเขื่อนลั่น 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านขี้เหล็ก 24
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านสามหลักพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 2023-12-25 โคกเพชรวิทยาคาร 27
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านหนองม่วง 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-25 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-25 บ้านหนองอีหล่อ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2023-12-25 บ้านละหานค่าย 22
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-24 บ้านห้วยบง 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตเข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-24 อนุบาลเทพสถิต 30
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านซับใหม่ 37
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านซับใหม่ 40
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-23 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังมน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-23 บ้านวังมน 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 ระดับเขตพื้นที่ศึกษา 2023-12-23 โคกเพชรวิทยาคาร 28
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2023-12-23 บ้านห้วยบง 32
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-23 บ้านโคกไค 37
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขพื้นที่ 2023-12-22 บ้านหนองตอ 33
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับนักเรียน ผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต ๓ 2023-12-22 บ้านท่าแตง 32
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-12-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-12-22 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่ 2023-12-22 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบึงชวนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-22 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 2023-12-22 บ้านท่าแตง 46
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-21 บ้านแจ้งใหญ่ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2565 2023-12-21 บ้านแจ้งใหญ่ 37
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา 2566 2023-12-21 บ้านดอนกอก 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day 2023-12-20 บ้านห้วยยางดี 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2566 เพื่อร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-12-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจากมือพี่สู่มือน้อง ปีที่ 13 2023-12-20 บ้านขี้เหล็ก 43
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 2023-12-19 บ้านไทรงาม 33
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ ๙ วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ 2023-12-19 บ้านไทรงาม 40
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข 2023-12-19 บ้านไทรงาม 29
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ 2023-12-19 บ้านไทรงาม 25
กิจกรรมของโรงเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน “กฐินสามัคคี” ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 28
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูโรงเรียนบ้านไทรงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และ ชุมชน 2023-12-19 บ้านไทรงาม 23
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครูพี่เลี้ยง เนื่องจากย้ายไปรับตำแหน่ง 2023-12-19 บ้านไทรงาม 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 2023-12-19 บ้านไทรงาม 21
กิจกรรมของโรงเรียน ดูคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต3 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 38
กิจกรรมของโรงเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-12-19 บ้านท่าแตง 28
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าค่ายพุทธบุตร 2023-12-19 บ้านซับเจริญสุข 24
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน 2023-12-18 ซับถาวรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-12-18 ซับถาวรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-12-18 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคำคม ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 2023-12-18 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-18 บ้านห้วยยางดี 30
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เยี่ยมบ้านนักเรียน 2/66 2023-12-18 บ้านดอนกอก 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในกิจกรรม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร 2023-12-18 บ้านละหานค่าย 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน "บึงชวน เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-18 จอมแก้ววิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน สร้างต้นทุน เพื่ออาหาร กลางวันนักเรียน จาก ธกส.สาขาจัตุรัส 2023-12-17 บ้านท่าแตง 28
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-17 บ้านท่าแตง 26
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-17 บ้านดอนกอก 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-16 บ้านดอนกอก 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าประชุมข้าราชการครู รับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-12-16 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล–หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-15 บ้านหนองอีหล่อ 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมให้ด้วยรัก เนื่องในวันคริสต์มาส (Merry Christmas) 2023-12-15 บ้านหนองตอ 27
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”กำจัดยุงลาย 2023-12-15 บ้านดอนกอก 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-15 บ้านใหม่นาดี 30
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา 2023-12-15 ปากจาบวิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 2023-12-15 ปากจาบวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-15 บ้านซับใหม่ 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก 2023-12-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนชุมแพ 2023-12-15 ซับใหญ่วิทยาคม 24
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญูลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 2023-12-15 บ้านไร่พัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมจัดทำทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 2023-12-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจคัดกรองสุขภาพสายตา 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เอามื้อเกี่ยวข้าว 2023-12-14 โคกเพชรวิทยาคาร 22
กิจกรรมของโรงเรียน รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ณ โรงเรียนปากจาบวิทยา 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมรับนโยบาย ในกิจกรรม "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" 2023-12-14 ปากจาบวิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน “โครงการครู D.A.R.E.” (Drug Abuse Resistance Education) 2023-12-14 บ้านหนองใหญ่ 30
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ 2023-12-14 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 29
กิจกรรมของโรงเรียน รับบริการงานอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 2023-12-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (แบบกลุ่ม) 2023-12-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-13 บ้านซับไทร 26
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ตรวจสุขภาพฟันประจำปี 66 2023-12-13 บ้านดอนกอก 25
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-12-13 บ้านวังมน 29
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2023-12-13 บ้านซับใหม่ 26
กิจกรรมของโรงเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวระเหว จัดโครงการปลูฏความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน (ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี) 2023-12-13 บ้านใหม่สามัคคี 34
กิจกรรมของโรงเรียน “...การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566...” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 51
กิจกรรมของโรงเรียน “..ร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม..” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน “..พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566..” 2023-12-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 27
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 25
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-12 บ้านเขื่อนลั่น 24
กิจกรรมของโรงเรียน ลูกเสือสำรองเดินทางไกล โดยรถไฟ ไปเรียนรู้เรื่อง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน จัดทำสัญญาณจราจรความปลอดภัย(ทางม้าลาย) 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 20
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "บ้านขามเกมส์" โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 2023-12-12 บ้านขามราษฎร์นุกูล 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีดำเนินกิจกรรม “ลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๖ พรรษามหาราชา” 2023-12-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “คว้ารางวัลรองชนะเลิศ” การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2023-12-12 ชุมชนบัวบานสามัคคี 25
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมลูกเสืออาสาเทิไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา 2023-12-12 บ้านหนองใหญ่ 21
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2566 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบความรู้ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ Admin เครือข่ายและโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อใช้ข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-11 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 22
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 2023-12-11 บ้านเกาะมะนาว 23
กิจกรรมของโรงเรียน สอบสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-11 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-12-10 โคกเพชรวิทยาคาร 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566 2023-12-10 โคกเพชรวิทยาคาร 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อในกีฬานักเรียนโซนหุบเขา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-09 บ้านไร่พัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเเข่งขันคีตะมวยไทยระดับประเทศ 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 27
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-12-09 บ้านห้วยบง 25
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบของบริจาค 2023-12-09 ซับถาวรพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบงเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2566 2023-12-09 บ้านห้วยบง 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง นำนักศึกษาวิชาทหาร กองพันที่ 4 กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2566 2023-12-09 บ้านท่าโป่ง 29
กิจกรรมของโรงเรียน เเชมป์กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย กีฬานักเรียนมัธยมจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 2023-12-09 บ้านโคกโต่งโต้น 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-12-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-12-08 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 30
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 2023-12-08 บ้านหนองใหญ่ 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “Optician” ปันน้ำใจช่วยน้องมองชัด 2023-12-08 จอมแก้ววิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ ที่ได้ออกให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน 2023-12-08 บ้านหนองใหญ่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุพรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 2023-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสืออาสาเทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-12-08 อนุบาลเทพสถิต 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-08 อนุบาลเทพสถิต 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำชุนชน 2023-12-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-08 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 31
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 25
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม “ผอ.เขตพบเพื่อนครู” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 28
กิจกรรมของโรงเรียน พสน.หนองบัวโคก สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “วันลอยกระทง ประจำปี 2566” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 27
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 22
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 22
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลหนองบัวโคก “หนองบัวโคกเกมส์” 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 20
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 21
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-07 บ้านโสกรวกหนองซึก 20
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยท่านนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000.- บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สนับสนุนนักเรียนมีความสามารถพิเศษ ทีมนักเรียน (6 คน) เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 22
กิจกรรมของโรงเรียน นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 24
กิจกรรมของโรงเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย จำนวนเงิน 3,000.- บาท มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 22
กิจกรรมของโรงเรียน นายสุขุม สินสายออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สนับสนุนมหกรรมทักษะวิชาการคีตะมวยไทยจำนวน 3000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 22
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมส่งเเรงใจให้ลูก ๆ นักเรียนเราในการเเข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นเเชมป์ในรุ่นนี้ 14 ปีชายวอลเลย์บอลกีฒาโซนหุบเขา 2023-12-07 บ้านโคกโต่งโต้น 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 2023-12-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-07 บ้านหัวสะพาน 20
กิจกรรมของโรงเรียน สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-07 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 28
กิจกรรมของโรงเรียน งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ฉาว สอนพัด 2023-12-07 บ้านโคกไค 24
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 2023-12-07 ซับใหญ่วิทยาคม 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคคี) นำนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 2023-12-07 หินตั้งพิทยากร 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนปลอดภัย จาก บ.สไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) 2023-12-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 27
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-07 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้าร่วมประชุมในกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านดงสง่า ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 โคกเพชรวิทยาคาร 27
กิจกรรมของโรงเรียน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านหนองผักชี 32
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-06 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมพิธี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านขาม ร่วมพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านขามราษฎร์นุกูล 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านละหานค่าย 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวเกมส์ ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 / 2566 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชย.3 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-06 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ต้อนรับคุณหมอจากโรงพยาบาลหนองบัวระเหวออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เคลือบร่องฟันนักเรียน ชั้น ป.2 - ป.3 2023-12-06 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 24
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ฐานภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษที่เหมาะสม กับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-12-06 บ้านหนองใหญ่ 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 24
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 28
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 26
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 48
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-06 บ้านซับไทร 28
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายองค์การ พิมพลีชัย 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 29
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานศพผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 28
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 26
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลโคกสะอาดที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-06 โป่งขุนเพชร 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-06 บ้านโคกไค 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” 2023-12-05 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมรำลึกถึงในวันคล้ายพระราชสมภพฯ รัชกาลที่๙ 2023-12-05 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-05 บ้านหนองตอ 22
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 บ้านซับใหม่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-05 บ้านซับใหม่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 24
กิจกรรมของโรงเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) 2023-12-05 ซับใหญ่วิทยาคม 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-12-05 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดวะตะแบกราษฎรศรัทธาธรรม และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 อนุบาลเทพสถิต 27
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-12-05 อนุบาลเทพสถิต 26
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 บ้านดอนกอก 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 2023-12-05 ชุมชนบัวบานสามัคคี 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-05 ซับถาวรพัฒนา 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 2023-12-05 บ้านใหม่สามัคคี 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก 2023-12-05 บ้านวังมน 25
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข 2023-12-05 บ้านวังมน 24
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-05 บ้านโคกไค 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-12-05 บ้านห้วยบง 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านหนองอีหล่อ 27
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อครู(อำเภอบำเหน็จณรงค์) 2023-12-04 บ้านหนองอีหล่อ 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประชุมหารือเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอันตรายในโรงเรียน 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรม “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 2023-12-04 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 23
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบป้ายโณงเรียนปลอดภัยประกันภัยในสถานศึกษา จาก Siam Smile 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 23
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 2023-12-04 บ้านโคกโต่งโต้น 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านหนองม่วง 23
กิจกรรมของโรงเรียน “...ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566...” 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบุญมาวนาราม 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 30
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านหนองผักชี 28
กิจกรรมของโรงเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 2023-12-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-12-04 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 24
กิจกรรมของโรงเรียน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดี 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-12-04 บ้านห้วยยางดี 23
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 2023-12-04 บ้านละหานค่าย 23
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 42
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34
กิจกรรมของโรงเรียน “ผอ. เขต พบเพื่อนครู” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 อ.เทพสถิต 2023-12-04 อนุบาลเทพสถิต 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-12-04 จอมแก้ววิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านโนนเชือก 22
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-04 บ้านเกาะมะนาว 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย “ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พบเพื่อนครู”อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-12-04 บ้านเกาะมะนาว 23
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-12-04 บ้านซับใหม่ 24
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-12-04 ซับถาวรพัฒนา 23
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-03 บ้านหนองตอ 31
กิจกรรมของโรงเรียน ครอบครัวชาววัง ร่วมกิจกรรมแสดงความยินกับ นางณภัสวรรณ สุวรรณโสภา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 2023-12-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เข้าร่วมประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 2023-12-03 บ้านวังขอนสัก 43
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง 2566 2023-12-03 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครูครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 2023-12-03 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 39
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-12-02 บ้านโกรกกุลา 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-02 บ้านโกรกกุลา 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนจานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 2023-12-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” 2023-12-02 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปกปักษ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2023-12-02 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2023-12-02 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2023-12-02 ซับถาวรพัฒนา 29
กิจกรรมของโรงเรียน รพ.สต.ส้มป่อย ตรวจสุขภาพฟัน ภาคเรียนที่2/66 2023-12-02 บ้านห้วยบง 22
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2566 2023-12-02 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดพิธีซ้อมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 2023-12-02 บ้านท่าโป่ง 23
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2023-12-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 26
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัวใหญ่ 2023-12-01 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-12-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-12-01 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2023-12-01 บ้านโสกรวกหนองซึก 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-01 บ้านขามราษฎร์นุกูล 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2566 2023-12-01 บ้านขามราษฎร์นุกูล 25
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 26
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม 2023-12-01 บ้านหนองผักชี 28
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 24
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 27
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-12-01 กันกงบ้านลี่สามัคคี 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมร่วมเลี้ยงส่งและต้อนรับครูใหม่ 2023-12-01 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 25
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-12-01 บ้านหนองตอ 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วย นางพจณี จ๋ายเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมจตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และได้รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสมีนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนน 2023-12-01 ชุมชนชวนวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดงานต้อนรับ นางสาวชลิดา กาลเขว้า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-12-01 ชุมชนชวนวิทยา 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-12-01 บ้านโป่งนกพิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.(สายสีแดง) ประจำปี ๒๕๖๗ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 37
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 34
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-30 ซับถาวรพัฒนา 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก รับมอบบริจาคโทรทัศน์ จาก พระมหาสมควร ปภาธโร 2023-11-30 บ้านขี้เหล็ก 33
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านซับไทร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-30 บ้านซับไทร 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนปลอดภัย 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนนักเรียน 2023-11-30 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียน 2/2566 2023-11-30 หัวสระวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง’66 2023-11-30 หัวสระวิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน วันวชิราวุธ โรงเรียนหัวสระวิทยา 2023-11-30 หัวสระวิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-30 หัวสระวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณข้าราชการบำนาญสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา 2023-11-30 หัวสระวิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-30 บ้านดงลาน 28
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐินสามัคคีวัดดงลานเทพนิมิต 2023-11-30 บ้านดงลาน 24
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-11-30 บ้านดงลาน 23
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านขี้เหล็ก 23
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-11-30 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 21
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-30 ซับใหญ่วิทยาคม 26
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ นายเอกพล ภูฉายยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 2023-11-30 บ้านขามราษฎร์นุกูล 24
กิจกรรมของโรงเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-30 บ้านหนองใหญ่ 25
กิจกรรมของโรงเรียน นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการในเครือข่ายจัตุรัสหนองบัวใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายสมส่วน ใจจันทึก ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2023-11-30 บ้านสระสี่เหลี่ยม 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 2023-11-30 บ้านสระสี่เหลี่ยม 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ธีรวิทย์ เมืองสุบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-11-30 ซับใหญ่วิทยาคม 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-30 บ้านโนนเชือก 25
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 บ้านซับเจริญสุข 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2023-11-29 บ้านเดื่อ 26
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโพธิ์บ้านเดื่อ 2023-11-29 บ้านเดื่อ 28
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 29
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า "วันวชิราวุร" หรือ "วันลูกเสือไทย" 2023-11-29 บ้านโป่งนกพิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศและติดตามการพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-29 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนบ้านส้มป่อย 2023-11-29 บ้านส้มป่อย 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยจัดกิจกรรม“สืบสานประเพณี วันลอยกระทง 2566” 2023-11-29 บ้านส้มป่อย 27
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-29 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 44
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย 2023-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-11-29 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อนำนักเรียน ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน ประจำปีการศึกษา 2/2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 31
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-29 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-29 บ้านหนองอีหล่อ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 โคกเพชรวิทยาคาร 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-11-29 โคกเพชรวิทยาคาร 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-29 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายไทรทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 2023-11-29 บ้านท่าโป่ง 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง 2023-11-28 บ้านวังมน 37
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2023-11-28 บ้านวังมน 32
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 28
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 2023-11-28 บ้านวังมน 31
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day 2023-11-28 บ้านวังมน 30
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดวังมน ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 30
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-11-28 บ้านวังมน 30
กิจกรรมของโรงเรียน รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-11-28 บ้านวังมน 28
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-11-28 บ้านวังมน 26
กิจกรรมของโรงเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 30
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 2023-11-28 บ้านวังมน 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-28 บ้านวังมน 29
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 2023-11-28 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห ยินดีต้อนรับ นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 2023-11-28 บ้านโคกกระเบื้องไห 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2023-11-28 บ้านโคกไค 31
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดกิจกรรมลอยกระทง 2023-11-28 บ้านโคกไค 33
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2566 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 35
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านห้วยทราย 2023-11-28 บ้านห้วยทราย 32
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปี 2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-28 ชุมชนบัวบานสามัคคี 34
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 31
กิจกรรมของโรงเรียน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านขี้เหล็ก 30
กิจกรรมของโรงเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 29
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตรับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 38
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต ณ หอประชุมเทพประชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 30
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-28 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดเทพโพธิ์ทอง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "E.I.S. Anuban Thepsathit Adventure Dream World Trip" สำหรับนักเรียนห้องเรียน E.I.S  (English for Integrated Study) 2023-11-28 อนุบาลเทพสถิต 30
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านหัวสะพาน 33
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านหัวสะพาน 33
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมประเพณีลอยกระทงกับชุมชนกุดน้ำใส 2023-11-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 31
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประดิษฐ์กระทง สู่ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 2023-11-28 บ้านงิ้ว 41
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านโคกโต่งโต้น 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "วันวชิราวุธ"หรือวันลูกเสือไทย 2023-11-28 บ้านเดื่อ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีลอยกระทง 2023-11-28 บ้านหนองตอ 34
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-28 บ้านขามราษฎร์นุกูล 30
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิปล์ 2023-11-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 26
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมงานมหาจุลกฐิน 500 กอง เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-11-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2566 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 23
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทอม 2-2566 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566 (Loy Krathong Festival) 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน รพ.สต.จอมแก้วฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-11-28 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-28 ปากจาบวิทยา 22
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประดิษฐ์กระทง จากวัสดุทางธรรมชาติ 2023-11-28 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 40
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการและครู โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-11-27 บ้านห้วยบง 25
กิจกรรมของโรงเรียน วันลอยกระทง ๒๕๖๖ (Loy Krathong Festival) 2023-11-27 บ้านซับใหม่ 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-11-27 บ้านซับใหม่ 30
กิจกรรมของโรงเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน "กฐินสามัคคี" ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-11-27 บ้านไทรงาม 22
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 28
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 27
กิจกรรมของโรงเรียน กล่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ให้บริการทันตกรรมและส่งเสริมการป้องกัน 2023-11-27 บ้านเกาะมะนาว 25
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "อาคารเพชรประกาย" 2023-11-27 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 24
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังตาลาดสมบูรณ์ 2023-11-27 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-27 บ้านวังขอนสัก 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีและร่วมทำโรงทาน ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ 2023-11-27 จอมแก้ววิทยา 26
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-27 บ้านละหานค่าย 31
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 2023-11-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน ทอดกฐิน ณ วัดพระพุทธบาท 2566 2023-11-26 บ้านโคกโต่งโต้น 31
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาวงศ์พระจันทร์และวัดป่าหินราง 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวังสมบูรณ์ 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว ยางเตี้ยโคกรังเกมส์ 2566 2023-11-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2/2566 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ร่วมตั้งกองกฐินสามัคคีวัดคีรีวง 2023-11-26 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-11-26 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้สนับสนุนการจัดสอบ และให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์สอบ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 2023-11-25 ชุมชนชวนวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 ซับใหญ่วิทยาคม 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนสัก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-25 บ้านวังขอนสัก 44
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายราชสดุดีลูกเสือไทย ๒๕๖๖ 2023-11-25 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 51
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 38
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-25 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 40
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-25 บ้านหนองตอ 41
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34
กิจกรรมของโรงเรียน วันมหาธีรราชเจ้า 2023-11-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 32
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านซับใหม่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 โคกเพชรวิทยาคาร 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 และวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 2023-11-24 ชุมชนชวนวิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 37
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเครือข่าย 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 48
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านห้วยยาง 2023-11-24 บ้านห้วยยาง 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-24 โคกเพชรวิทยาคาร 31
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-24 บ้านโคกไค 32
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านโคกไค 27
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี ๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 หนองประดู่วิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 30
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 32
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวเเทนเเข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 32
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านโคกโต่งโต้น 29
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 บ้านไทรงาม 46
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สักการะ เคารพ กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และ ชุมชน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 36
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ย้ายไปรับตำแหน่งพนักงานราชการ 2023-11-24 บ้านไทรงาม 37
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทรงาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 40
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านไทรงาม พบปะ นักเรียน 2023-11-24 บ้านไทรงาม 39
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อม การจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 40
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2023-11-24 ซับใหญ่วิทยาคม 37
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 2023-11-24 อนุบาลเทพสถิต 44
กิจกรรมของโรงเรียน วันสมเด็จพพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านหนองใหญ่ 34
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-24 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 54
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2023-11-24 บ้านงิ้ว 45
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเตรียมการเข้าแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย 2023-11-24 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 28
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิและมูลนิธิสมบัติ สารสมบัตรประจำปี 2566(ปีการศึกษา2567-2568) 2023-11-24 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 25
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-24 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 35
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2023-11-23 หัวสระวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 หัวสระวิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 หัวสระวิทยา 29
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ วัดหนองประดู่ บ้านหนองประดู่ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-23 หนองประดู่วิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน พีธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-11-23 บ้านเกาะมะนาว 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-11-23 บ้านยางเครือ 33
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 บ้านสามหลักพัฒนา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2566 2023-11-23 บ้านหนองอีหล่อ 23
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 30
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-23 บ้านวังขอนสัก 32
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-11-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 23
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-11-22 บ้านหนองม่วง 32
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากมูลนิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ ประจำปี 2566 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงิน ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 24
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-22 จอมแก้ววิทยา 25
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2023-11-22 บ้านซับใหม่ 29
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านโกรกกุลา 40
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2566 2023-11-22 บ้านหนองใหญ่ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-11-22 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนปากจาบวิทยาร่วมทอดกฐินกับชุมชนบ้านปากจาบ 2023-11-22 ปากจาบวิทยา 21
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2566 2023-11-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 31
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "ศูนย์การรียน กฟผ. ลำตะคอง" 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกกรรมเดินทางไกลแและแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมบุญกฐิน วัดสำราญ บ้านกุ่ม "บวร" 2023-11-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 22
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 25
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ยินดีต้อนรับครูใหม่ 2023-11-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 29
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” เตรียมพร้อมนิเทศเปิดภาคเรียน 2/66 2023-11-21 บ้านดอนกอก 32
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร 2023-11-21 หนองกกสามัคคี 26
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 26
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 2023-11-21 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 30
กิจกรรมของโรงเรียน นายพีรวิชญ์ บวกไธสง กล่าวอำลานักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2023-11-21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี โดย สพป.ชย.3 2023-11-21 หนองกกสามัคคี 27
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด 2023-11-21 บ้านสามหลักพัฒนา 31
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินตาม โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-21 บ้านสำนักตูมกา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 เครือข่ายหนองบัวระเหว 2023-11-20 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 35
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านไร่พัฒนา 59
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านขี้เหล็ก 42
กิจกรรมของโรงเรียน ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 46
กิจกรรมของโรงเรียน ครอบครัว “ก้อนมณี” บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 2023-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านที่โป่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม.ชัยภูมิ 2023-11-20 บ้านท่าโป่ง 34
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว 2023-11-20 บ้านละหานค่าย 38
กิจกรรมของโรงเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปี 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียน 2023-11-20 ปากจาบวิทยา 33
กิจกรรมของโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2023-11-20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 34
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-20 บ้านซับเจริญสุข 36
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-20 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 36
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 บ้านห้วยยางดี 43
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย ของเครือข่ายไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2023-11-20 บ้านห้วยยางดี 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ชุมชนชวนวิทยา 40
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมส่งและแสดงความยินดีแก่ นายพีรวิชญ์ บวกไธสง เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 2023-11-20 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 37
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงขนมนักเรียน 2023-11-20 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “คว้ารางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันวอลเลย์บอลหลวงบรรเทาเกมส์ ประจำปี 2566 2023-11-20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านทรายเงิน 2023-11-19 บ้านห้วยทราย 41
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดคลองสันติธรรม 2023-11-19 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ เกาะแก้วรัตนสาม (วัดป่าวังตาลาดสมบูรณ์) 2023-11-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านวังบายศรี 2023-11-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 34
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-19 บ้านใหม่นาดี 41
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-19 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านขี้เหล็ก 2023-11-18 บ้านขี้เหล็ก 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่าย ตาเนิน กะฮาด 2023-11-18 บ้านขี้เหล็ก 36
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2566 2023-11-18 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 33
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-11-17 บ้านยางเครือ 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-17 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-17 บ้านเดื่อ 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าศรัทธาธรรม 2023-11-17 บ้านเดื่อ 34
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-11-17 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 37
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ครั้งที่ 71 ปี 2566 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิปล์ 2023-11-17 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 32
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย “เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์” 2023-11-17 โคกเพชรวิทยาคาร 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดศรีดาวเรืองวนาราม 2023-11-16 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 35
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 2023-11-16 ซับใหญ่วิทยาคม 37
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-11-16 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 36
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕'๖๖ โรงเรียนบ้านไทรงาม 2023-11-16 บ้านไทรงาม 34
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2566 2023-11-16 บ้านหนองใหญ่ 35
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-16 หินตั้งพิทยากร 30
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-16 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-15 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-15 บ้านห้วยทราย 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2023-11-15 จอมแก้ววิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 2023-11-15 บ้านโนนเชือก 51
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 บ้านยางเครือ 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-14 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศ ติดตาม เตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 จอมแก้ววิทยา 46
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเล่ย์บอลหลวงบรรเทาเกมส์ ๒๕๖๖ 2023-11-14 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการนิเทศ ติดตาม เตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-14 บ้านเกาะมะนาว 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเกาะมะนาว วัดโปร่งหนองนายอูและวัดป่ารวก 2023-11-14 บ้านเกาะมะนาว 47
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-11-14 บ้านโคกไค 41
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันทำบุญกฐิน วัดบ้านละหานค่าย 2023-11-14 บ้านละหานค่าย 43
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-11-13 บ้านหนองตอ 51
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2023-11-13 ซับใหญ่วิทยาคม 50
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-13 ซับใหญ่วิทยาคม 35
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านท่าศาล 2023-11-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 39
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินเบื้องต้น การอ่าน-การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๖ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๖ 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 43
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-13 หนองประดู่วิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ยินดีต้อนรับ ครูวัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม 2023-11-13 บ้านหนองอีหล่อ 39
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว 2023-11-13 บ้านไร่พัฒนา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกีฬาสี ไตรมิตรเกมส์ 2023-11-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 32
กิจกรรมของโรงเรียน แสดงความดีกับคุณครูประภัสสร สามารถ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา 2023-11-12 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดกฐินวัดทรายชาว 2023-11-11 บ้านใหม่นาดี 39
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-11 บ้านใหม่นาดี 38
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข 2023-11-11 บ้านโคกไค 36
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก ในหัวข้อ"การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามนโยบายสร้างคนดี มีความสุข" 2023-11-11 อนุบาลเทพสถิต 37
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-11 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 44
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน2/66 2023-11-10 บ้านห้วยบง 45
กิจกรรมของโรงเรียน สืบสานประเพณีชุมชน 2023-11-10 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 42
กิจกรรมของโรงเรียน ครูสอน ผู้ปกครองเสริม “ดอนกอก 2/66” 2023-11-10 บ้านดอนกอก 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2023-11-10 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 2023-11-10 จอมแก้ววิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน ส่งคุณครูพัชญาภา ยอดดำเนิน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป.ชย.2 2023-11-09 บ้านหนองตอ 49
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ คุณสังเวียน เล็ดมะ และครอบครัว 2023-11-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 51
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ร่วมทอดกฐินสามมัคคี ณ วัดบ้านวังขอนสัก 2023-11-09 บ้านวังขอนสัก 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เเละจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-09 โคกเพชรวิทยาคาร 58
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2023-11-08 ซับใหญ่วิทยาคม 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-08 หัวสระวิทยา 47
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 48
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียน 2023-11-08 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 44
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-07 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 50
กิจกรรมของโรงเรียน รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-11-07 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 45
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-07 บ้านใหม่นาดี 55
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-07 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 50
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 2023-11-07 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 126
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง 2023-11-07 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 53
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ในงานปริวาสกรรม 2023-11-07 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2023-11-07 บ้านโคกไค 45
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ 2023-11-07 บ้านโคกไค 34
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากรพ.สต.จอมแก้วบริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-11-06 จอมแก้ววิทยา 38
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 จอมแก้ววิทยา 39
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ 2023-11-06 บ้านหนองตอ 38
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-11-06 บ้านซับใหม่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังขอนสัก 47
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังขอนสัก 41
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านเกาะมะนาว 37
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ร่วม กิจกรรมเคารพธงชาติ ในช่วงเช้าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 39
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกชาววัง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การสวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 36
กิจกรรมของโรงเรียน บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-06 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 37
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดีทำบุญสนับสนุนการศึกษา 2023-11-06 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 40
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-06 บ้านละหานค่าย 37
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-05 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 49
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2023-11-05 บ้านดงลาน 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ต้อนรับคณะครู เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา จำนวน 4 ท่าน 2023-11-04 ชุมชนชวนวิทยา 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-11-04 ชุมชนชวนวิทยา 52
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-11-04 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 46
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-03 บ้านขี้เหล็ก 62
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”กำจัดยุงลาย 2023-11-03 บ้านดอนกอก 55
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-03 หินตั้งพิทยากร 58
กิจกรรมของโรงเรียน ประกาศเจตนารมณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2023-11-03 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-03 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 51
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 2023-11-03 บ้านดอนกอก 46
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 43
กิจกรรมของโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-03 บ้านมะเกลือโนนทอง 44
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2566 2023-11-03 บ้านดอนกอก 36
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-02 ซับใหญ่วิทยาคม 36
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-02 ซับใหญ่วิทยาคม 32
กิจกรรมของโรงเรียน จิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” 2023-11-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 65
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน..คนใหม่ นายภาคิณ บุบผาลา ผู้อำนายการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-11-02 จอมแก้ววิทยา 35
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-02 จอมแก้ววิทยา 28
กิจกรรมของโรงเรียน “..HALLOWEEN DAY 2023..” 2023-11-02 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 40
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-11-02 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 34
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม "ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน" (Performance Agreement :PA) 2023-11-02 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 33
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ อบรมเชิงปฎิบัติการ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2023-11-01 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 45
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านหนองตอ 45
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-01 บ้านตลุกคูณพัฒนา 50
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-11-01 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 49
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 41
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขตพบเพื่อนครูเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-11-01 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 43
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว 2023-11-01 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 42
กิจกรรมของโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่2/2566 2023-11-01 ปากจาบวิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-11-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 43
กิจกรรมของโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-11-01 บ้านตลุกคูณพัฒนา 49
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาปรับภูมิทัศน์เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-31 จอมแก้ววิทยา 45
กิจกรรมของโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-31 บ้านซับใหม่ 50
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-10-31 จอมแก้ววิทยา 44
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-10-31 บ้านซับใหม่ 48
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ 2023-10-31 โป่งขุนเพชร 47
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว 2023-10-31 บ้านไร่พัฒนา 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านหนองตอ 45
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านหนองตอ 47
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-30 บ้านงิ้ว 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ 2023-10-30 จอมแก้ววิทยา 42
กิจกรรมของโรงเรียน พัฒนาสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 70
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 2023-10-28 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 64
กิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ณ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-10-28 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 55
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 57
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ นิเทศการอ่านออก เขียนได้ 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 59
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ นางปราณีต ลีหัวสระ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน ส่ง นายจตุรพรรค วันเพ็ง รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 62
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 60
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬา-กรีฑานักเรียนชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน บริจาคเครื่องดนตรี 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 49
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2566 2023-10-27 ปากจาบวิทยา 50
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุจิตรา นาดี 2023-10-26 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 2023-10-26 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 2023-10-26 ซับใหญ่วิทยาคม 58
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูเดินทางไปส่งคุณครูจุฑารัตน์ ชาติชนะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 2023-10-25 บ้านเกาะมะนาว 56
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน และทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะมะนาว 2023-10-25 บ้านเกาะมะนาว 53
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 2023-10-25 บ้านหัวสะพาน 58
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงไอศกรีมนักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-10-24 โป่งขุนเพชร 80
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ๒๕๖๖ 2023-10-23 บ้านหนองตอ 61
กิจกรรมของโรงเรียน วันปิยมหาราช 2023-10-23 ซับใหญ่วิทยาคม 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2023-10-23 จอมแก้ววิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 2023-10-23 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 59
กิจกรรมของโรงเรียน “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-10-21 บ้านท่ากูบ 72
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนกลุ่มใหม่) 2023-10-21 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 2023-10-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการจัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผล “ด้านการอ่านออก-เขียนได้” 2023-10-20 จอมแก้ววิทยา 86
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมการจัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผล “ด้านการอ่านออก-เขียนได้” 2023-10-19 บ้านดอนกอก 70
กิจกรรมของโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากนักเรียนสูญเสียบิดาจากสถานการณ์สงครามในประเทศอิสราเอล 2023-10-18 บ้านโนนเชือก 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยามอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มใหม่ 2023-10-18 จอมแก้ววิทยา 68
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-18 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 62
กิจกรรมของโรงเรียน ๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช 2023-10-14 ซับใหญ่วิทยาคม 71
กิจกรรมของโรงเรียน “...พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช..” 2023-10-14 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 76
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณีสารทไทย - ลาว 2023-10-14 บ้านโกรกกุลา 93
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาเนิน - กะฮาด ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-14 บ้านโกรกกุลา 93
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2023-10-13 บ้านหนองตอ 75
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายไทรทอง ประจำปี 2566 2023-10-13 บ้านหัวสะพาน 79
กิจกรรมของโรงเรียน “รร.บ้านดอนกอก”เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 2023-10-13 บ้านดอนกอก 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง “มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่)” 2023-10-13 บ้านสำนักตูมกา 78
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน..คนใหม่ 2023-10-12 บ้านใหม่นาดี 76
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมวิชาการ พัฒนาการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ เครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-10-12 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านโนนเชือก 70
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-12 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก คณะสงฆ์ ภาค 11 ประจำปี 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 74
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 59
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 71
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 68
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ทำบุญวันพระ ตักบาตรกลางพรรษา” 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 60
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA (สายงานบริหารสถานศึกษา) 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 60
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ด้วยการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต่อสู้บังคับมือ 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 62
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-10-11 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 61
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประดู่วิทยา 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 54
กิจกรรมของโรงเรียน แข่งขันกีฬาประเพณี บ้านกุ่ม&หนองประดู่เกมส์ ครั้งที่ 1 2023-10-11 หนองประดู่วิทยา 56
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 54
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มใหม่ 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 53
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ "บ้านกุ่ม-หนองประดู่เกมส์" ครั้งที่ 1 2023-10-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 53
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-11 บ้านสำนักตูมกา 57
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายไทรทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-11 บ้านสำนักตูมกา 54
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 2023-10-11 ซับใหญ่วิทยาคม 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยายินดีต้อนรับ นายภาคิณ บุบผาลา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-10-11 จอมแก้ววิทยา 53
กิจกรรมของโรงเรียน อมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Canva เบื้องต้น และการสร้างคลิปวิดีโอ เพื่อพัฒนาทักษะจัดการเรียนการสอน 2023-10-11 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 62
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมโครงการส่งเสริมนิเทศบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็น และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ประจำเครือข่ายโป่งนก 2023-10-10 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนายกนกพล ชัยเพ็ชร 2023-10-10 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 70
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-10 บ้านใหม่นาดี 70
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-10-10 บ้านงิ้ว 86
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน "ใหม่นาดีเกมส์" 2023-10-10 บ้านใหม่นาดี 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุน กสศ.ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) และมอบทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 2023-10-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 76
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-10-10 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 70
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. หญิงอภิญญา ชาลีแดง 2023-10-10 บ้านหนองตอ 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนาร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายตาเนิน-กะฮาด 2023-10-10 บ้านสามหลักพัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา กสศ.ภาคเรียนที่ 1 /2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-10 บ้านหัวสะพาน 61
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่าย 2023-10-10 หินตั้งพิทยากร 55
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุนหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มใหม่รอบที่ 1) 2023-10-10 บ้านห้วยยางดี 52
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสา 2023-10-09 ซับใหญ่วิทยาคม 59
กิจกรรมของโรงเรียน วันอำลานักเรียนของ…ครูเกษม กิติพันธยาพร 2023-10-09 ซับใหญ่วิทยาคม 62
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กสศ. ภาคเรียน1/2566(กลุ่มใหม่) 2023-10-09 บ้านงิ้ว 79
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณคุณครูพรพิรุณที่ได้นำไอศกรีมมาเลี้ยงลูกๆนักเรียน 2023-10-09 บ้านงิ้ว 74
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ ๙ 2023-10-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 52
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพในการจัดการเเข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 โคกเพชรวิทยาคาร 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-10-09 บ้านซับหมี 128
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ร่วมทำการแสดงต้อนรับและแสดงความยินดี 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 57
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 56
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 52
กิจกรรมของโรงเรียน เกษียณอายุราชการครู ปีงบประมาณ 2566 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 55
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 บ้านเกาะมะนาว 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-09 โป่งขุนเพชร 59
กิจกรรมของโรงเรียน “..ประเมิน PA ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..” 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 69
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-10-09 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายเครือข่ายไทรทอง 2023-10-08 บ้านท่าโป่ง 80
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-10-08 หนองประดู่วิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเครือข่ายบึงชวน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-08 จอมแก้ววิทยา 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. 2023-10-08 จอมแก้ววิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โรคบาดทะยัก และโรคคอตีบ ไอกรน 2023-10-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-10-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-10-07 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566 2023-10-07 บ้านท่าโป่ง 76
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโป่งนก ครั้งที่ 71 2023-10-05 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 89
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้นักเรียนลุ่มใหม่ 26 คน 2023-10-04 บ้านตลุกคูณพัฒนา 82
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) อำลาครูจรัญ ครูจันทรา ธัญญาหาร 2023-10-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 81
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองครั้งที่2 ก่อนปิดภาคเรียนที่1 2023-10-03 บ้านดงลาน 79
กิจกรรมของโรงเรียน การเเข่งขันกีฬาวะตะแบกเกมส์ ครั้งที่17 2023-10-03 บ้านดงลาน 81
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจพยาธิใบไม้ตับ ประจำปี 2566 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 78
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (นักเรียนกลุ่มใหม่) 2023-10-03 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 78
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เทพสถิต รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม ร้อยดวงใจมุทิตา กสินาเกษมสันต์ ผูกพันวังตาลาดสมบูรณ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูสุนทร มณีรุ่ง 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 74
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Fay) ประจำปี 2566 2023-10-03 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 69
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-10-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 67
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” มอบทุน กสศ. นักเรียนกลุ่มใหม่ 2023-10-03 บ้านดอนกอก 67
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29 กันยายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจาปีการศึกษา 2566 2023-10-03 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยกีฬาและนันทนาการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเล่นตะกร้อสำหรับนักเรียน 2023-10-02 บ้านยางเครือ 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการ การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน 2023-10-02 บ้านยางเครือ 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อบรมเชิงปฏิบัติการยุวเกษตร 2023-10-01 โคกเพชรวิทยาคาร 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร นำนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมเเข่งขันกีฬา "โคกเริงรมย์เกมส์" 2023-10-01 โคกเพชรวิทยาคาร 92
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-10-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 61
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านห้วยยางดี เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-10-01 บ้านห้วยยางดี 63
กิจกรรมของโรงเรียน จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-10-01 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 58
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาประเพณีสารทลาว ครั้งที่ 57 ประจำปี 2566 2023-09-30 บ้านโกรกกุลา 69
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-09-29 บ้านหนองตอ 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ร่วมกันทำพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-29 ชุมชนบัวบานสามัคคี 89
กิจกรรมของโรงเรียน วันพระราชทานธงชาติไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 75
กิจกรรมของโรงเรียน เวทีคนเก่งภาษาไทย 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 72
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งในกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 65
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับ ”โล่รางวัลและเกียรติบัตร” เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 67
กิจกรรมของโรงเรียน เกษียณอย่าง...เกษม 2023-09-28 ซับใหญ่วิทยาคม 75
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 104
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2023-09-28 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 60
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 62
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-28 บ้านหนองตอ 94
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) 2023-09-28 จอมแก้ววิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย และครูวิลัยวัลย์ บุตรวงษ์ รับมอบเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 2023-09-28 บ้านละหานค่าย 64
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ 2023-09-28 บ้านใหม่สามัคคี 73
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2023-09-28 บ้านหัวสะพาน 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2023-09-28 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 82
กิจกรรมของโรงเรียน รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 รับโล่รางวัลสภานักเรียนตันแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมของนักเรียน และเกียรติบัตร ชนะเลิศ กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2023-09-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร รับการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA 2023-09-27 โป่งขุนเพชร 84
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน บ้านใหม่สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 4 2023-09-27 บ้านใหม่สามัคคี 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 2023-09-27 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 104
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง "รับการสนับสนุนงบโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ พลานามัยให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร" 2023-09-27 บ้านสำนักตูมกา 102
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และรับรางวัลต่างๆจากผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-26 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 86
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาให้การต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ ตระกูลพรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เอกการประถมศึกษา 2023-09-26 จอมแก้ววิทยา 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 82
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (Performance Argreement : PA ) 2023-09-25 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 87
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม “พม.พบนักเรียน“ เพื่อมอบทุนการศึกษา และเงินสงเคราะห์ ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 67
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาระยะสั้นภูมิปัญญา 2023-09-25 บ้านซับใหม่ 70
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเปิดป้ายอาคารสุวัฒนบวรคุณ โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-25 บ้านร้านหญ้า 72
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา - นักเรียน ชมรมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 2023-09-24 บ้านเกาะมะนาว 78
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 89
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ (PA) ตำแหน่ง ครู 2023-09-22 บ้านหัวสะพาน 118
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูจิรัชยา ชอบจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 88
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูมัลลิยา คุณอุตส่าห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 86
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูเพ็ญพัช แก้วคะตา ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 86
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูอรพิน ปลื้มมะรัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 77
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของครูนงคราญ ไชยจันลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลงานตามข้อตกลง PA ของครูพรนิภา นูพลงกรัง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 78
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 111
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนรับทุนการศึกษาและชุดลูกเสือจากอำเภอเนินสง่า 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 104
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน หนองผักชีเกมส์ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 72
กิจกรรมของโรงเรียน ต้อนรับครูวัชระ วรรณจงคำ 2023-09-22 บ้านหนองผักชี 71
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์การกีฬา วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 86
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนในกลุ่มตำบลห้วยแย้ วันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 96
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน ห้วยแย้เกมส์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 107
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 80
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 74
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 76
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 76
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-22 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 76
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ​ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-09-22 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 78
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 79
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนชั้นป.5 - ป.6 รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 72
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมิน ว.PA ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะครูโรงเรียนบ้านโกรกกุลา 2023-09-21 บ้านโกรกกุลา 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดงานเกษียณเกษมสันต์ 2023-09-21 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 73
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 79
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-09-21 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 77
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านใหม่นาดี 78
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA สายงานบริหารสถานศึกษา 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) อบรมเชิงปฏิบัติการ Stem Education 2023-09-21 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 75
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-21 บ้านหัวหนอง 108
กิจกรรมของโรงเรียน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 2023-09-21 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 75
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัท สร้างการดี สาขาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม “มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้าซับใหญ่” 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 62
กิจกรรมของโรงเรียน ตลาดนัดทักษะอาชีพนักเรียนสู่ชุมชน 2023-09-21 ซับใหญ่วิทยาคม 63
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (PA) 2023-09-21 บ้านสำนักตูมกา 66
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 90
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA) 2023-09-21 บ้านไร่พัฒนา 63
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษา 2023-09-20 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ การแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 2023-09-20 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านละหานค่าย 71
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566 2023-09-20 บ้านมะเกลือโนนทอง 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองขาม 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 2023-09-19 บ้านซับหมี 133
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 96
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2023-09-19 บ้านงิ้ว 65
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านโนนเชือก 63
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 59
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 58
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-09-19 บ้านร้านหญ้า 56
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านหนองม่วง 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-19 บ้านตลุกคูณพัฒนา 58
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนางาน(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อ 2023-09-18 บ้านเดื่อ 50
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2023-09-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 57
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ 2023-09-16 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 76
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-15 ซับใหญ่วิทยาคม 83
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-09-15 ซับใหญ่วิทยาคม 68
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน บ้านจานเกมส์ 2023-09-15 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 76
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการเข้าค่ายผู้นำนักเรียน 2023-09-15 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 95
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตามความพร้อมการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-09-15 บ้านบุฉนวน 92
กิจกรรมของโรงเรียน เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด 2023-09-15 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 89
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 2023-09-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 79
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมการเตรียมการเพื่อวางแผนดำเนินการ “ ผ้าป่าสามัคคี ” 2023-09-15 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 66
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-14 บ้านเกาะมะนาว 63
กิจกรรมของโรงเรียน การพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2023-09-14 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 64
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก”ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่งครู 2023-09-13 บ้านดอนกอก 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านหนองขาม 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรจากโครงการครูแดร์ D.A.R.E 2023-09-13 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กีฬาเครือข่าย “น้ำลาดเกมส์” ปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 60
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่าย “วะตะแบกเกมส์” ครั้งที่ 17 2023-09-13 บ้านซับหมี 140
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 60
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 62
กิจกรรมของโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ได้รับการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ จากกิจกรรม TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉัน ระดับดีเด่น 2023-09-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมอบรม "ยุว อสม." 2023-09-13 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2023-09-13 บ้านละหานค่าย 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-13 บ้านสำนักตูมกา 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน สำนักตูมกาเกมส์ ประจำปี 2566 2023-09-13 บ้านสำนักตูมกา 57
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก 2023-09-12 บ้านช่องสำราญ 63
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๖๖ 2023-09-12 บ้านใหม่นาดี 53
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ประจำปีงบประมาณ2566 2023-09-12 บ้านหนองกองแก้ว 70
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2023-09-12 บ้านหนองกองแก้ว 88
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) 2023-09-12 บ้านเกาะมะนาว 71
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 2023-09-12 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 62
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจสู่ความสำเร็จ 2023-09-11 บ้านโนนสำราญ 97
กิจกรรมของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหัวหนอง ขอขอบคุณครอบครัวแม่หนูจิน แมนขุดทดหัว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัว 2023-09-11 บ้านหัวหนอง 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-11 จอมแก้ววิทยา 58
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครั้งที่ 5/2566 2023-09-11 จอมแก้ววิทยา 61
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโป่งนก 2023-09-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตาม การดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 82
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มเดิม) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 86
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-09-10 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 61
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ระดับนานาชาติ PISA ๒๐๒๕ 2023-09-10 บ้านซับใหม่ 67
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาเครือข่ายโป่งนก "โป่งนกเกมส์" 2023-09-10 บ้านโป่งนกพิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งดอกกระเจียว ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-10 บ้านไร่พัฒนา 84
กิจกรรมของโรงเรียน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยวินัยจราจร 2023-09-10 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 84
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 2023-09-10 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 82
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 2023-09-09 บ้านห้วยยางดี 82
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 81
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน “ช่องลานไทรเกมส์” ประจำปี 2566  2023-09-09 บ้านซับไทร 91
กิจกรรมของโรงเรียน การเเข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านโคกโต่งโต้น 87
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-09-09 บ้านหนองม่วง 110
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาภายใน "ม่วง-เหลือง" ปี ๒๕๖๖ 2023-09-09 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 98
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมตรวจช่องปากและฟันโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 2023-09-08 บ้านใหม่สามัคคี 83
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 มอบเงินทุนนักเรียน 2023-09-08 บ้านละหานค่าย 79
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 2023-09-08 บ้านหัวสะพาน 84
กิจกรรมของโรงเรียน งานกีฬาเครือข่ายซับใหญ่ 2023-09-08 บ้านหนองนกเขียน 89
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์จากโรงบาลหนองบัวระเหว 2023-09-08 บ้านหัวหนอง 88
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 2023-09-08 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 78
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มต่อเนื่อง) 2023-09-07 บ้านใหม่นาดี 83
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 6 กันยายน 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาสีภายใน "ห้วยยายจิ๋วเกมส์" 2023-09-07 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 94
กิจกรรมของโรงเรียน รับพันธุ์ปลาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2023-09-07 บ้านใหม่นาดี 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยมีเทศบาล อ.หนองบัวระเหวและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชลและประชาชนร่วมงาน 2023-09-07 บ้านหัวหนอง 86
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2023-09-07 บ้านยางเครือ 90
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบโครงการ "ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 2 2023-09-07 บ้านโกรกกุลา 87
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีอัญเชิญขวัญถุงพระราชทาน 2023-09-07 บ้านหนองตะไก้ 86
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-09-06 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 85
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-05 บ้านใหม่นาดี 83
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-05 บ้านใหม่นาดี 84
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีภายใน 2566 “ม่วง–ขาว เกมส์” 2023-09-05 บ้านหนองตอ 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับเจริญสุขเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 2023-09-04 บ้านซับเจริญสุข 85
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 79
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการเพาะเห็ดฟาง 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 83
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-09-04 บ้านใหม่นาดี 113
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสีเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-09-04 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 105
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 2023-09-04 จอมแก้ววิทยา 91
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนบ้านหนองตานา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านหนองตานา 86
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ "ท่ากูบเกมส์" 2023-09-03 ซับใหญ่วิทยาคม 83
กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับประเทศ) 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 92
กิจกรรมของโรงเรียน รับการนิเทศติดตาม การใช้งานระบบ PISA STYLE 2023-09-02 โป่งขุนเพชร 85
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ “ท่ากูบเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-09-02 บ้านซับใหม่ 82
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณทีมงานมุฑิตาจิต เครือข่ายฯ 2023-09-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 77
กิจกรรมของโรงเรียน มุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก 2023-09-02 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 80
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 103
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทันภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน 2023-09-02 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 88
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” จัดนิเทศการศึกษา 2023-09-01 บ้านดอนกอก 82
กิจกรรมของโรงเรียน คนเก่ง “ดอนกอก” 2023-09-01 บ้านดอนกอก 80
กิจกรรมของโรงเรียน งานกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ประจำปี 2566 2023-09-01 บ้านหัวสะพาน 111
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 87
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการอบรมโครงการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม้ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง จากหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 82
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเสมอภาค 1/2566 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 85
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๓ (บ้านท่าช้าง) 2023-09-01 บ้านละหานค่าย 71
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทันภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน 2023-08-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 77
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้เจ้าที่โรงเรียน 2023-08-31 บ้านใหม่นาดี 71
กิจกรรมของโรงเรียน ผู้ใหญ่ใจดี 2023-08-31 บ้านใหม่นาดี 53
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสี “บ้านงิ้วเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านงิ้ว 64
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม 2023-08-31 หินตั้งพิทยากร 67
กิจกรรมของโรงเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-08-31 บ้านเกาะมะนาว 69
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 64
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมและชมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 2023-08-31 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 68
กิจกรรมของโรงเรียน วันต่อต้านยาเสพติด 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 67
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-08-31 บ้านปากค่ายช่องแมว 67
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค 2023-08-30 บ้านห้วยทราย 62
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินติดตาม DLTV ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 2023-08-30 บ้านใหม่นาดี 53
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแจกหนังสือเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-30 บ้านใหม่นาดี 55
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ได้จัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-30 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 61
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2023-08-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 58
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2023-08-30 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 52
กิจกรรมของโรงเรียน ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลัง 10 2023-08-30 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 56
กิจกรรมของโรงเรียน เกียรติภูมิแห่งเสมา มุฑิตาด้วยหัวใจ 2023-08-29 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 58
กิจกรรมของโรงเรียน รับโล่เชิดชูเกียรติ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2023-08-29 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 58
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรับมอบเสื้อกีฬาโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 2023-08-29 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 81
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 70
กิจกรรมของโรงเรียน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 72
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 67
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-08-28 บ้านใหม่นาดี 72
กิจกรรมของโรงเรียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช่าติ Science Day 2023-08-28 หนองประดู่วิทยา 77
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-28 ชุมชนชวนวิทยา 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-28 บ้านโสกปลาดุก 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2566 2023-08-27 รังงามวิทยา 82
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2023-08-27 รังงามวิทยา 83
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา 2023-08-27 รังงามวิทยา 76
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-27 บ้านใหม่นาดี 74
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-08-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ 2023-08-27 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 75
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการอนุรักษ์สัตว์น้ำและกิจกรรมหนูน้อยวัยใส 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 71
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-26 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 69
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กรีฑา พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-25 ซับใหญ่วิทยาคม 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์” 2023-08-25 ชุมชนบัวบานสามัคคี 67
กิจกรรมของโรงเรียน วัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานยาว ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยมี นายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันสิ่ง ประดิษฐ์รถพลังงานลม ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดชุดรีไซเคิล การแสดง Science Show การนำเสนอโครงงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ และได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความสามารถทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 2023-08-25 บ้านสะพานยาว 75
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” รับการฉีดวัคซีน  บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) 2023-08-25 บ้านดอนกอก 69
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การนำข้อสอบ PISA STYLE มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2023 ปีการศึกษา 2566 2023-08-25 บ้านเกาะมะนาว 98
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” 2023-08-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวและขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 2023-08-25 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 72
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินการมอบทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-08-25 หินตั้งพิทยากร 80
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม "ห้องเรียนธรรมชาติ บึงละหานสู่โรงเรียน" 2023-08-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 70
กิจกรรมของโรงเรียน นำเสนอผลงานการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2566 2023-08-25 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 72
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 70
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 67
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 77
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และการแข่งขันฟุตบอล ๔ เส้าเราพี่น้อง 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 85
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 80
กิจกรรมของโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 79
กิจกรรมของโรงเรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 80
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 72
กิจกรรมของโรงเรียน สถาปนาลูเสือแห่งชาติ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 71
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 71
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 91
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินและการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 101
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 70
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิสาขบูชา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 72
กิจกรรมของโรงเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 70
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 74
กิจกรรมของโรงเรียน สอบปลายภาคเรียน 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 77
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 60
กิจกรรมของโรงเรียน วันมาฆบูชา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ (ภาษาไทย) 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 72
กิจกรรมของโรงเรียน อบอบรมการจัดกิจกรรมแนะแนว โครงการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2023-08-24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 67
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 70
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคามร่วมมือในการดำเนินงาน(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 57
กิจกรรมของโรงเรียน งานศิลปะหัตถกรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 68
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนกองทุนเสมอภาคทางกการศึกษา 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 55
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 56
กิจกรรมของโรงเรียน วันเด็กแห่งชาติ 2023-08-24 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 55
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 53
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ครั้งที่ 1 / 2566 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 62
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย 2023-08-24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 59
กิจกรรมของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 2023-08-23 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 88
กิจกรรมของโรงเรียน บริษัทนิรูเจมส์ ได้นำคณะจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ทางคณะของบริษัทนิรูเจมส์ ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน 2023-08-23 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 147
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 2023-08-23 บ้านท่าชวน 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน รับบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 87
กิจกรรมของโรงเรียน คัดกรองการอ่านการเขียนโรงเรียนปากจาบวิทยา ครั้งที่ 1/2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 79
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายคุณธรรมโรงเรียนปากจาบวิทยา ปีการศึกษา 2566 2023-08-23 ปากจาบวิทยา 76
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-23 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล นางสาวอรยา ใบกนทา รางวัลรองเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2566) 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 77
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นำนักเรียนร่วมเสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ระดับจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 2023-08-23 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 78
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการการดูแลและป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน 2023-08-23 หินตั้งพิทยากร 79
กิจกรรมของโรงเรียน รับทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา 2023-08-22 บ้านโนนสำราญ 121
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กองทุน กสศ. 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-22 บ้านตลุกคูณพัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูเข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอย สู่พัฒนาสมรรถนะในห้องเรียน Active learning ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 2023-08-22 บ้านสระสี่เหลี่ยม 87
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 2023-08-22 บ้านสระสี่เหลี่ยม 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. 2023-08-22 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยามอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการมอบเงินประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 2023-08-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 “เขียว – เหลือง เกมส์” 2023-08-22 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 79
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-22 จอมแก้ววิทยา 78
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมยุวชลกรเรียนรู้ชลประทาน 2023-08-21 บ้านงิ้ว 116
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-21 บ้านงิ้ว 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-21 บ้านท่าโป่ง 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-21 บ้านท่าโป่ง 67
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2023-08-21 บ้านหัวสะพาน 66
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มต่อเนื่อง 2023-08-21 บ้านหัวสะพาน 68
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "จอมแก้วเกมส์" ประจำปี 2566 2023-08-21 จอมแก้ววิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2023-08-21 บ้านสามหลักพัฒนา 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-21 บ้านสามหลักพัฒนา 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2023-08-21 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 71
กิจกรรมของโรงเรียน พาน้องชมทุ่ง 2023-08-21 บ้านหัวหนอง 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-21 บ้านซับหมี 139
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2023-08-20 โคกเพชรวิทยาคาร 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "หนองม่วงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-20 บ้านหนองม่วง 78
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์ 2023-08-19 บ้านโคกโต่งโต้น 104
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 2023-08-19 บ้านเกาะมะนาว 85
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 2023-08-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 94
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ชาววัง ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-19 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 104
กิจกรรมของโรงเรียน ท่องไปในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ของเด็กๆ 2023-08-18 บ้านโนนสำราญ 144
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ2566 2023-08-18 บ้านห้วยทราย 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านวังกะทะ 95
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 2023-08-18 โป่งขุนเพชร 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านยางเครือ 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-18 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-18 บ้านห้วยยาง 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บูรณาการสู่อาเซียน 2023-08-18 บ้านห้วยยางดี 67
กิจกรรมของโรงเรียน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-18 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 69
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล อำเภอเนินสง่า ปีงบประมาณ 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 63
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 ครูจิตวิทยา ประจำปี 2566 2023-08-18 บ้านหนองผักชี 65
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 หินตั้งพิทยากร 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-18 บ้านละหานค่าย 64
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-18 บ้านหนองใหญ่ 63
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-17 บ้านโป่งนกพิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน นำนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023-08-17 บ้านงิ้ว 71
กิจกรรมของโรงเรียน มอบทุนเสมอภาค ทางการศึกษา 2023-08-17 บ้านงิ้ว 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านงิ้ว 73
กิจกรรมของโรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-08-17 หัวสระวิทยา 70
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดย อบต. รังงาม 2023-08-17 บ้านหนองตอ 64
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ร้านรุ่งเกษตรเนินสง่า มอบเสื้อม่อฮ่อม นม ขนม และค่าขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอ 2023-08-17 บ้านหนองตอ 63
กิจกรรมของโรงเรียน SCIENCE 2023 ค่ายวิทยาศาสตร์ 2023-08-17 หนองประดู่วิทยา 65
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านหนองอีหล่อ 72
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านหนองอีหล่อ 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล 2023-08-17 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 69
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพร พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-17 บ้านมะเกลือโนนทอง 77
กิจกรรมของโรงเรียน มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 70
กิจกรรมของโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย 2023-08-17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 74
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-16 บ้านดอนกอก 71
กิจกรรมของโรงเรียน รวมใจแบ่งให้น้องๆ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 109
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 116
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-15 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 87
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 93
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 98
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 นักจิตวิทยา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 88
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 88
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 86
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านดงผาสุข 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 100
กิจกรรมของโรงเรียน วันพ่อแห่งชาติ ปี2566 ร.10 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 76
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15 บ้านห้วยยางดี 120
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษา ปี2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 114
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 73
กิจกรรมของโรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ วันครบรอบ 20ปี สพฐ. 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 77
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566” 2023-08-15 ชุมชนบัวบานสามัคคี 87
กิจกรรมของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.จัตุรัส ออกตรวจฟัน 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 82
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียน 1/2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 96
กิจกรรมของโรงเรียน วันไหว้ครู ปี 2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษา ออกนิเทศ โรงเรียน 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 บริษัท NIRU ได้มอบเงิน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 79
กิจกรรมของโรงเรียน “ดอนกอก” ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-08-15 บ้านดอนกอก 76
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-15 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 103
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านสามหลักพัฒนา 83
กิจกรรมของโรงเรียน "ซับหมีเกมส์ 2023” 2023-08-15 บ้านซับหมี 152
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนเชือก ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-15 บ้านโนนเชือก 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-15 บ้านวังตาท้าว 89
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 2023-08-15 บ้านหัวสะพาน 82
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 86
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 80
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2023-08-15 บ้านหัวสะพาน 86
กิจกรรมของโรงเรียน กีฬาสร้างสามัคคี 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 112
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนส่งธรรม 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 99
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างการดี 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 100
กิจกรรมของโรงเรียน เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 135
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 75
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 82
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-15 หนองประดู่วิทยา 65
กิจกรรมของโรงเรียน คุณธรรมสร้างจิตสุข 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 84
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-15 หนองประดู่วิทยา 63
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 81
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมแรง ผสานใจ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 83
กิจกรรมของโรงเรียน ประธานนักเรียนของเรา 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 76
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 78
กิจกรรมของโรงเรียน สู่การเป็นศิษย์ 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 84
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศเครือข่าย 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 77
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2023-08-15 บ้านโนนสำราญ 84
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-14 บ้านซับเจริญสุข 64
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ 2023-08-14 บ้านไร่พัฒนา 69
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ภายใต้การบริหารของ นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา นางริณนารัตน์ นามวิจิตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2023-08-14 ชุมชนชวนวิทยา 66
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2023-08-14 บ้านห้วยบง 72
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-14 บ้านสำโรงโคก 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-14 บ้านสำโรงโคก 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566 2023-08-13 กันกงบ้านลี่สามัคคี 66
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” 2023-08-13 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 82
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-13 จอมแก้ววิทยา 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-13 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 71
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านสะพานยาว ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ภายใต้การนำของนายวิรุด  กล้าขวาน้อย ผอ.รร. และ น.ส.มัณฑนา  แผลงสูงเนิน รองผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฉลองอาคารโดมหลังใหม่และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-13 บ้านสะพานยาว 91
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการกับวันวิทยาศาสตร์ 2023-08-12 บ้านดอนกอก 88
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านเกาะมะนาว 71
กิจกรรมของโรงเรียน การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านเกาะมะนาว 59
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-12 บ้านหนองตอ 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 2023-08-12 บ้านหนองตอ 61
กิจกรรมของโรงเรียน 12 สิงหาคม วันเเม่แห่งชาติ 2023-08-12 บ้านโคกโต่งโต้น 59
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2023-08-12 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 80
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 66
กิจกรรมของโรงเรียน “...รับมอบเงินพัฒนาโรงเรียน...” 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 62
กิจกรรมของโรงเรียน “...วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566...” 2023-08-12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 61
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 75
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชุมชนเขตพื้นที่บริการ ในการเตรียมจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ 2023-08-12 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 74
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-08-12 ซับใหญ่วิทยาคม 60
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-12 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 2023-08-12 บ้านสำนักตูมกา 67
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ ออกมาให้บริการงานอนามัยโรงเรียน 2023-08-12 บ้านสำนักตูมกา 62
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-12 บ้านซับใหม่ 65
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-11 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 57
กิจกรรมของโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-11 โป่งขุนเพชร 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 120
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2023-08-11 บ้านซับหมี 162
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-08-11 บ้านยางเครือ 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหนองขาม 73
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา 2023-08-11 บ้านดอนกอก 56
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-11 บ้านห้วยยาง 64
กิจกรรมของโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2566 2023-08-11 บ้านยางเกี่ยวแฝก 70
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 โคกเพชรวิทยาคาร 68
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 63
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 57
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 64
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) นำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดบางอำพันธ์ 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 60
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2023-08-11 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 115
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-11 บ้านท่าแตง 115
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-11 บ้านหนองกองแก้ว 68
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-11 บ้านวังกะทะ 72
กิจกรรมของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11 หินตั้งพิทยากร 62
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 2023-08-11 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) 65
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่ชาติ ประจำปี 2566 2023-08-11 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย โดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2023-08-11 บ้านละหานค่าย 57
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 2023-08-10 ซับใหญ่วิทยาคม 72
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566 2023-08-10 บ้านงิ้ว 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-08-10 โป่งขุนเพชร 78
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2023-08-10 บ้านสามหลักพัฒนา 78
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด 2023-08-09 บ้านไร่พัฒนา 79
กิจกรรมของโรงเรียน ขอขอบพระคุณ 2023-08-09 บ้านไร่พัฒนา 77
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2023-08-09 บ้านหนองตอ 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 2023-08-09 บ้านงิ้ว 93
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2023-08-09 บ้านโนนสะอาด 88
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (ศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-09 หนองประดู่วิทยา 79
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2023-08-09 หนองประดู่วิทยา 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร มอบทุนการศึกษากองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 2023-08-09 โป่งขุนเพชร 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-09 บ้านโนนสะอาด 93
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมต้นกล้าจัตุธรรม รุ่นที่ 3 2023-08-09 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 79
กิจกรรมของโรงเรียน รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2023-08-09 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 132
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 2023-08-08 บ้านยางเกี่ยวแฝก 96
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 2023-08-08 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 87
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ (การศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 102
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 105
กิจกรรมของโรงเรียน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-07 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 112
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ร่วมเดินรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2023-08-07 บ้านเกาะมะนาว 137
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 146
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 103
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 103
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายพระพร 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 105
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 104
กิจกรรมของโรงเรียน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารกลางวัน 2023-08-07 บ้านหลุบงิ้ว 101
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ) โรงเรียนบ้านหนองตานา ปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านหนองตานา 106
กิจกรรมของโรงเรียน ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปากของนักเรียน 2023-08-07 บ้านงิ้ว 101
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 2023-08-07 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 99
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-07 บ้านโนนสะอาด 112
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-07 บ้านโนนสะอาด 113
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-06 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 105
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำริของพระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม ธรรมสถานเทพสถิต 2023-08-06 บ้านซับไทร 145
กิจกรรมของโรงเรียน การนิเทศติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 102
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 101
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่ 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 97
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 96
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เชิงวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2023-08-05 บ้านไร่พัฒนา 147
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2023-08-05 บ้านไร่พัฒนา 111
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านดอนกอก 2023-08-05 บ้านดอนกอก 131
กิจกรรมของโรงเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านหนองตอ 112
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2566 2023-08-04 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 106
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 บ้านซับไทร 141
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถอดบทเรียนระดับภูมิภาคกลุ่มอีสานตอนใต้ โครงการพัฒนาโรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น 2023-08-04 บ้านซับไทร 125
กิจกรรมของโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2023-08-04 บ้านซับไทร 106
กิจกรรมของโรงเรียน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2023-08-04 บ้านซับไทร 95
กิจกรรมของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2023-08-04 บ้านซับไทร 110
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านยางเครือ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านยางเครือ 136
กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ณ วัดเขาสุกิม อนุสาวรีย์สุนทรภู่ และหาดแม่พิมพ์ 2023-08-04 บ้านยางเครือ 83
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัย 1 โรงเรียน 1 ครูนักจิตวิทยา ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 85
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ไตรภาคีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 101
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 59
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 112
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 97
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 131
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 137
กิจกรรมของโรงเรียน ตอนรับคุณครูบรรจุใหม่ 2023-08-04 บ้านเสลาประชารัฐ 97
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการส่งมอบห้องสุขา เพื่อน้องๆที่ห่างไกล 2023-08-04 บ้านช่องสำราญ 99
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านโสกรวกหนองซึก 97
กิจกรรมของโรงเรียน ทดสอบการอ่านและเขียน 2023-08-04 บ้านวังคมคาย 92
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับถาวรพัฒนา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านซับถาวรพัฒนา 2023-08-04 ซับถาวรพัฒนา 85
กิจกรรมของโรงเรียน สอบกลางภาคและกิจกรรมแห้เทียนเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 91
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 109
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนซับถาวรพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 2023-08-04 ซับถาวรพัฒนา 112
กิจกรรมของโรงเรียน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 95
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 91
กิจกรรมของโรงเรียน ติดตามตรวจสอบ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดย นายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 109
กิจกรรมของโรงเรียน อบรมการใช้ แอปพลิเคชั่น Thai D 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 106
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 78
กิจกรรมของโรงเรียน ขอน้อมถวายความอาลัย น้อมส่งพระครูเวฬุสิทธิญาณ (ขันธ์ทอง ญาณสิทธิ) สู่พระนิพพาน 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 95
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกไค 2023-08-04 บ้านโคกไค 83
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีไหว้ครู 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 75
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโคกไค 71
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา 2023-08-04 บ้านดอนกอก 69
กิจกรรมของโรงเรียน เข้ารับป้ายตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2023-08-04 บ้านวังตาเทพ 85
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านโคกกระเบื้องไห 97
กิจกรรมของโรงเรียน ผอ.เขต พบเพื่อนครู 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 73
กิจกรรมของโรงเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2023-08-04 บ้านตะลอมไผ่ 97
กิจกรรมของโรงเรียน นที่ 3 สิงหาคม 2566 คุณอารีย์ สุวรรณดี มอบเงินบริจาคให้โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เนื่องในงานฌาปนกิจ คุณพ่อหัด สุวรรณดี ( จ. นครปฐม ) 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 90
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 72
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 97
กิจกรรมของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 2023-08-04 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2023-08-04 บ้านวังตาท้าว 73
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2566 นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 และ 2 เข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความ ครบรอบ 30 ปี ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และวันภาษาไทยแห่งชาติ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 74
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา" 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 75
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 บ้านสระสี่เหลี่ยม 84
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2023-08-04 หินฝนวิทยาคม 76
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2023-08-04 บ้านงิ้ว 75
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-08-04 บ้านงิ้ว 66
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 78
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 77
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 2023-08-04 บ้านตลุกคูณพัฒนา 73
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-04 บ้านหัวสะพาน 70
กิจกรรมของโรงเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 2023-08-04 บ้านวังมน 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะพานยาว : โดยนายวิรุด กล้าขวาน้อย ผอ.รร. น.ส.มัณฑนา แผลงสูงเนิน รองผอ.รร คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา 2023-08-04 บ้านสะพานยาว 81
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2023-08-04 หัวสระวิทยา 69
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-08-04 หัวสระวิทยา 71
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-08-04 หัวสระวิทยา 74
กิจกรรมของโรงเรียน ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ 2023-08-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน การเคลือบหลุมร่องฟัน นักเรียนชั้น ป.๑ 2023-08-03 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 73
กิจกรรมของโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 182
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดโคกหินตั้ง 2023-08-03 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 125
กิจกรรมของโรงเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 79
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 77
กิจกรรมของโรงเรียน ้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 70
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 73
กิจกรรมของโรงเรียน ร้านรุ่งเกษตรเนินสง่า มอบเสื้อม่อฮ่อม ขนม และอุปกรณ์กีฬา 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 101
กิจกรรมของโรงเรียน เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 78
กิจกรรมของโรงเรียน การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 96
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 92
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรม English Today ภาษาอังกฤษวันละคำ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 70
กิจกรรมของโรงเรียน การสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 73
กิจกรรมของโรงเรียน ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 82
กิจกรรมของโรงเรียน การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวชนิสรา พลแสน ครั้งที่ 2 2023-08-03 บ้านหนองผักชี 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ถวายเทียนพรรษา 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 129
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) เชิญวิทยากรภายนอก ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพกำจัดศัตรูพืช 2023-08-03 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 110
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 103
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย มงคล 2023-08-03 บ้านซับหมี 162
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคี) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2023-08-03 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าแตง จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเป็นพุทธบูชา เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี อันดีงามและปลูกฝั่งคุณธรรมที่ดี 2023-08-03 บ้านท่าแตง 128
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 2023-08-03 บ้านท่าแตง 91
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร นำนักเรียนเข้าวัดถวายเทียนพรรษา และสวดมนต์ไหว้พระ 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยายาคาร ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เเละปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 85
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ตรวจสุขภาพนักเรียน 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รับตรา "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" 2023-08-01 โคกเพชรวิทยาคาร 81
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-08-01 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 83
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2023-08-01 บ้านโป่งนกพิทยา 80
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 2023-08-01 บ้านโป่งนกพิทยา 83
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2566) 2023-08-01 ชุมชนชวนวิทยา 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 2023-08-01 บ้านโนนเชือก 72
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 บ้านดงลาน 101
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย" 2023-07-30 บ้านดงลาน 97
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 ซับใหญ่วิทยาคม 73
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรม“แห่เทียนพรรษา” 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 84
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 81
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-30 ชุมชนบัวบานสามัคคี 76
กิจกรรมของโรงเรียน วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนบ้านห้วยบง 2023-07-30 บ้านห้วยบง 87
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน "โป่งขุนเพชรเกมส์" ปีการศึกษา 2566 2023-07-30 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 94
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-29 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 80
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 2023-07-29 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 88
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 2023-07-29 บ้านหัวสะพาน 106
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 105
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 95
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 2023-07-29 หนองประดู่วิทยา 97
กิจกรรมของโรงเรียน การจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-29 บ้านไร่พัฒนา 96
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 131
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรและ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 111
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์นำนักเรียนร่วม โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 117
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนห้วยยายจิ๋ว 2023-07-28 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1306
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28 บ้านหนองม่วง 110
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-07-28 บ้านหนองม่วง 115
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-28 บ้านซับเจริญสุข 119
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 112
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 119
กิจกรรมของโรงเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 92
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านเกาะมะนาว 93
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงาน โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข 2023-07-28 จอมแก้ววิทยา 89
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านหนองขาม 96
กิจกรรมของโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28 บ้านหนองตอ 133
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านซับหมี 2023-07-28 บ้านซับหมี 169
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-07-28 บ้านหนองตอ 93
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านห้วยยาง 137
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 บ้านห้วยยาง 101
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา 2023-07-28 บ้านละหานค่าย 93
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-07-28 หินตั้งพิทยากร 120
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา 2023-07-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 116
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-28 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 115
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนโป่งขุนเพชร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 2023-07-27 โป่งขุนเพชร 120
กิจกรรมของโรงเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 โป่งขุนเพชร 102
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม “คนดีวิถีพุทธ” 2023-07-27 บ้านสำนักตูมกา 117
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10 ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านสำนักตูมกา 104
กิจกรรมของโรงเรียน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2023-07-27 ซับใหญ่วิทยาคม 116
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วม พิธีรับตราพระราชทาน โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบแทนฯ 2023-07-27 ชุมชนชวนวิทยา 151
กิจกรรมของโรงเรียน ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-27 บ้านวังกะทะ 116
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 บ้านซับหมี 153
กิจกรรมของโรงเรียน ​ถวายพระพรและสดุดี รัชกาลที่ ๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา 2023-07-27 บ้านซับเจริญสุข 98
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 100
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษาฯ ณ วัดบ้านวังกะทะ วัดป่าบ้านวังกะทะ และวัดศรีสง่าประชาราม 2023-07-27 บ้านวังกะทะ 103
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 137
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 2023-07-27 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 95
กิจกรรมของโรงเรียน แห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๖๖ ถวายวัดสวรรค์คงคา บ้านวังเสมา 2023-07-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 105
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-27 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 102
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27 จอมแก้ววิทยา 97
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 2023-07-27 จอมแก้ววิทยา 110
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาหฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 123
กิจกรรมของโรงเรียน พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 101
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อจัด กิจกรรม ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 2023-07-27 บ้านหนองอีหล่อ 104
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 133
กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-27 บ้านโนนเชือก 109
กิจกรรมของโรงเรียน การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนักเรียน 2023-07-27 บ้านโนนเชือก 95
กิจกรรมของโรงเรียน วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 2023-07-26 ซับใหญ่วิทยาคม 93
กิจกรรมของโรงเรียน การแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน เกาะมะนาวเกมส์ 2566 2023-07-26 บ้านเกาะมะนาว 93
กิจกรรมของโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเพชรประจำปี ๒๕๖๖ 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 134
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้าน โคกสว่าง (คุรุประชานุกูล ) รวมกับอาสาสมัคร สาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ป้อง กันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 94
กิจกรรมของโรงเรียน มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2023-07-26 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 102
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนจอมแก้ววิทยาคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดชัยภูมิ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบางอำพันธ์ 2023-07-26 จอมแก้ววิทยา 91
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย” 2023-07-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 88
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) เข่าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ระดับปฐมวัย 2023-07-26 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 104
กิจกรรมของโรงเรียน กราบมนัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่ง  น้อมส่งพระอธิการอำไพร ขนติพโล เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตา  2023-07-26 บ้านหนองตานา 78
กิจกรรมของโรงเรียน งานพิธีมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปี 2565 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตานา ครูในโครงการพัฒนาครูแกนนำและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 2023-07-26 บ้านหนองตานา 113
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2023-07-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 76
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 2023-07-26 บ้านสระสี่เหลี่ยม 75
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการปลูกต้นทองอุไรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-26 ชุมชนบัวบานสามัคคี 76
กิจกรรมของโรงเรียน การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนระบาด 2023-07-25 บ้านหัวสะพาน 93
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ณ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 94
กิจกรรมของโรงเรียน วันที่ 16 ก.ค. 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู รับมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 100
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 93
กิจกรรมของโรงเรียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว 2023-07-25 หัวสระวิทยา 91
กิจกรรมของโรงเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 90
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนาเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี  2023-07-25 บ้านตลุกคูณพัฒนา 100
กิจกรรมของโรงเรียน วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี สพฐ. 2023-07-25 บ้านสระสี่เหลี่ยม 92
กิจกรรมของโรงเรียน "วันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย" 2023-07-25 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 72
กิจกรรมของโรงเรียน คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 2023-07-25 บ้านสามหลักพัฒนา 75
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนบ้านซับหมี คัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียน 2023-07-25 บ้านซับหมี 149
กิจกรรมของโรงเรียน โรงเ