วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-09-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รณรงค์ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ร่วมทั้งผลประโยชน์อื่่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปรงใส 2023-09-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 15
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 2023-09-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Earth Youth Summit 2024 in Kyoto 2023-09-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับทุนการศึกษา เจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า และรับชุดลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕อ๖ 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กีฬาสีภายใน "ตาเนินเกมส" ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) 2023-09-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 13
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นเเบบ 2023-09-05 บ้านโคกโต่งโต้น 23
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 153
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรยา ใบกนทา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  2023-08-31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 25
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกกำลังกายแบบการเต้นบาสโลบ โครงกรส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตลาดชุมชนบวรธรรม 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” 2023-08-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 19
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ 2023-08-24 ซับใหญ่วิทยาคม 27
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC ESPORTS TOURNAMENT) 2023-08-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ “ประเพณีแห่ผีสุ่ม” จังหวัดชัยภูมิ 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอินโฟกราฟิก 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค. 2566 2023-08-20 บ้านโคกโต่งโต้น 33
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันวิทยาศาสตร์ 2023-08-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-08-15 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวระเหว 2023-08-12 บ้านดอนกอก 30
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคค เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2023-08-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 415
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 2023-08-08 บ้านดอนกอก 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566” 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ประจำปี2566 2023-08-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 2023-08-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 35
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-08-05 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 32
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 2023-08-05 บ้านโคกโต่งโต้น 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผอ.รร.บ้านดอนกอก ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน(Big Data) 2023-08-05 บ้านดอนกอก 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ไทยมีงานทำ 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 61
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมเปิดภาคเรียน 2023-08-04 บ้านโสกปลาดุก 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖อ 2023-08-03 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 2023-07-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสนักการภารโรง 2023-07-12 บ้านหนองไผ่ล้อม 118
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 2023-07-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 492
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งมินิมาราธอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน ปี 2566 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์(Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี 2023-07-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-07-04 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 581
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 89
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)กลุ่มนักเรียน 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 72
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคล “รุ่นพิเศษ”มหาโภคทรัพย์ อายุวัฒนมงคล 80 ปี พระราชภวนวชิรคุณ (หลวงปู่จื่อ พนธมุตโต) 2023-07-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 74
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2023-07-01 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ 2023-06-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 61
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกปัญญาภาษาอังกฤษ 2023-06-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตันแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ แชทบอท ชื่อ Kori Cabot ให้กับครผู้สอน 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "(ลูกไก่) รุ่นที่ 5 2023-06-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 93
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ คนไทยมีงานทำ 2023-06-13 บ้านท่ากูบ 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ช่วงที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนการศึกษาระดับปริญญาต่อเนื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2023-06-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค. (๒) 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 125
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2566 2023-06-08 บ้านหนองตอ 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 2023-06-08 บ้านหนองตอ 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และเลือกตั้งประธานนักเรียน 2023-06-08 หินตั้งพิทยากร 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันวิสาขบูชา 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2023-06-08 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2023-06-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ Stop Smoking 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโป่งนก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-06-06 บ้านโป่งนกพิทยา 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน "สะพานสู่ภาษาจีน" ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2566 2023-06-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-05 หนองประดู่วิทยา 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต” 2023-06-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 2023-05-31 บ้านหนองตอ 36
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 2023-05-31 บ้านดงลาน 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-31 บ้านดงลาน 40
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2023-05-31 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการและเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Education Leaders Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Deep Thinking Skill For Youth Leadership Development" สร้างผู้นำเยาวชนด้วยทักษะการคิดอย่างลึกซึ้ง 2023-05-30 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-05-29 บ้านช่องสำราญ 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-26 บ้านหนองตอ 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 2023-05-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขัน "หลวงบรรเทาฟุตซอลลีก จัตุรัส 2023" ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2566 ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส 2023-05-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ นายอดิศักดิ์ จอมสันเทียะ (ครูต้อง) 2023-05-23 บ้านหนองตอ 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พ.ศ.2566 2023-05-22 โคกเพชรวิทยาคาร 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้าย 2023-05-20 ซับใหญ่วิทยาคม 80
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 2023-05-17 บ้านหนองตอ 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) เนื่องด้วยโอกาสมาส่งครูย้าย 2023-05-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 79
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ พร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 2023-05-15 บ้านหนองบัวใหญ่ 34
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566 และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2023-05-13 บ้านหนองตอ 38
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2023-05-13 โคกเพชรวิทยาคาร 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เปิดเรียนเพื่อปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2023-05-11 บ้านหนองบัวใหญ่ 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2023-05-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 308
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 169
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น 2023-04-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 41
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เรื่อง ผู้ชนะการประมูลราคาค่าอาคารสถานที่จำหน่ายอาหารในร้านค้าของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-04-04 อนุบาลเทพสถิต 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีนมัสการพระใหญ่ทวารวดีของดีอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2566 2023-04-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-03-29 อนุบาลเทพสถิต 65
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2023-03-27 บ้านช่องสำราญ 61
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน 2023-03-27 บ้านช่องสำราญ 56
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการปีองกันและลดความเสี่ยงการจมน้ำ 2023-03-26 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 2023-03-22 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 85
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สมัครแข่งขัน “วิ่งชมบึงละหาน Bueng Lahan Runnig 2023” 2023-03-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-03-20 จอมแก้ววิทยา 70
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-03-17 จอมแก้ววิทยา 89
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-03-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 201
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา 2023-03-15 จอมแก้ววิทยา 78
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน 2023-03-15 บ้านสระสี่เหลี่ยม 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 71
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 2023-03-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-03-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 85
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2023-03-11 บ้านหัวหนอง 104
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 2023-03-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 2023-03-08 บ้านหัวหนอง 130
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 2023-03-08 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 95
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “Transforming Educaiton for Changes and Innovations in Post-Covid Era” 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 43
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าโป่งประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-05 บ้านท่าโป่ง 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญ 2023-03-02 บ้านช่องสำราญ 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 2023-03-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 163
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-02-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 85
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ 2023-02-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) 2023-02-21 บ้านหนองตอ 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 94
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทุน 2024 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2567 2023-02-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 และเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายในงาน 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการอัจริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2566 2023-02-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดชีวิต 2023-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี 2566 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ (Post-RELC Seminar 2023) ประจำปี 2566 2023-02-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานO-NET ปีการศึกษา2565 2023-02-11 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 65
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 58
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2565 ผ่าน New e-Filing 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ(เพิ่มเติม) 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2023-02-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดส่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ40/75(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองตานาประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด 2023-02-02 บ้านหนองตานา 71
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2023-02-02 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 108
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน 2023-02-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 75
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หนังสือ “มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามโครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำรb “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะนักแสดงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566-2567 2023-01-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันครู 2565 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-01-23 บ้านหนองตานา 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาจีน 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 81
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสุภาครัฐ พ.ศ.2560" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาจากแนววินิจฉัยการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 50
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การอบรมด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนความคิดของผู้นำ (Changing Leadership's mindset) เพื่อการพัฒนาการดูแลทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 51
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashilkawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “นักธุรกิจสมัยใหม่ ในยุค Digital Society” 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 49
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการอุทยานธรณีชัยภูมิ “ชัยภูมิจีโอพาร์ค” (Chaiyaphum Geopark) ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 52
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์ 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ครั้งที่ 12 2023-01-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 45
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 47
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” (AIA Healthiest School) 2023-01-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การการแข่งขัน International English Language Qlympiad 2023 2023-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) 2023-01-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 59
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งาน “คืนสู่เหย้าชาวศึกษา ประจำปี 2566” 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 55
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงเวทีท้องถิ่น งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 2023-01-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 53
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-01-03 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1447
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) และย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 209
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ 2022-12-26 บ้านหนองตานา 80
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 54
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 67
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ(เพิ่มเติม) 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 99
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่่งว่าง 2022-12-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 134
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 2022-12-20 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉ 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "กระบวนการจัดทำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ" รุ่นที่1-รุ่นที่4 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 68
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร หลักสูตร "รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นที 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 60
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฎิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสราชการและกา 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เพิ่มพูลทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับบุคลากรภาครัฐ"รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 63
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาคร 2022-12-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 57
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) 2022-12-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 150
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเขิญร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม “Festival ออนซอนชัยภูมิ” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 2022-12-13 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ "ดอกกระเจียวเกมส์" ครั้งที่ 4/2565 2022-12-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 76
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 70
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพนักเรียน รับการฉีดวัดซีนมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและไอกรน 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 62
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่าย ตาเนิน - กะฮาด 2022-12-06 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 81
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนปกติทั่วไป 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 82
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565 2022-12-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 115
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 88
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาสู่ยุทธศาสตร์สถานศึกษายุคดิจิทัล (SWOT Analysis in the Digital age)" 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 64
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 193
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปีที่ 6 2022-11-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 78
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ 2022-11-16 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 156