วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567 2024-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 95
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 2024-04-22 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 130
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 2024-02-15 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 390
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 2024-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 256
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2566 2023-11-28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 437
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2566 2023-11-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 298
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ครั้งที่ 3/2566 2023-09-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 551
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 2023-08-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 411
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 2023-05-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 551
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เอกสารแนบเพิ่มเติม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 2023-05-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 523
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 2023-04-24 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 409
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 2023-02-27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 507
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 368
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 352
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 2022-12-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 303
วาระประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 2022-12-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 341