วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.เขต ๓ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 2023-09-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการรับแจ้งเหตุ MOE Safety Center 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 26
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการแจ้งเหตุ MOE Safety Center 2023-08-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 34
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2023-08-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 28
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" Be Smart Say No To Drugs 2023-08-16 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 37