วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 2024-05-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (มค.- มีค.67) 2024-04-25 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 2024-04-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 104
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-04-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2024-03-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 158
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 2024-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 181
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 2024-01-26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) 2024-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 244
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 2024-01-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 216
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 2024-01-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 205
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2023-12-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 233
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2023-11-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 164
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 165
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 2023-10-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) 2023-10-06 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 472
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-09-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-01 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 194
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 168
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-08-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 184
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) 2023-08-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 437
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) 2023-07-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 200
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-06-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 215
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 202
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2023-04-21 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 220
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 222
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-05 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 225
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) 2023-03-23 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 261
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 218
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2023-03-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 199
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2023-02-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 481
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-10 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 220
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 216
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2023-02-08 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 203
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 233
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 2023-02-07 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 221
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) 2023-01-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 270
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 197
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-17 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 195