วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบฟร์อมขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 2023-05-12 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 86
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ 2023-03-14 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 101
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการ 2022-11-29 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 128