วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
กลุ่มกฎหมายและคดี

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2023-11-09 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 142
กลุ่มกฎหมายและคดี การแจ้งยกเลิกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 2023-10-18 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 156
กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำหลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) พ.ศ. 2561 2023-09-19 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 145
กลุ่มกฎหมายและคดี โครงการการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-11 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 178