วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube

ประเภทข่าว
หัวข้อข่าว
วันที่ส่ง
ผู้ส่ง
อ่าน
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมการจัดเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) โรงเรียนคุณภาพ สพป.ชัยภูมิ 3 2023-12-19 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 160
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-12-08 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 173
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-12-07 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 149
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมนิเทสภายในโรงเรียนบ้านหนองตานา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 2023-09-04 บ้านหนองตานา 232
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-09-01 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 238
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อันดับที่ 2 ระดับเขตตรวจราชการ 13 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 249
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 248
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2023-08-15 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 264
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตานา ชั้นป.4-6 ที่บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 2023-08-07 บ้านหนองตานา 166
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตานา 2023-06-14 บ้านหนองตานา 307
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 214
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube วิดีโอต้อนรับคณะนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 2023-05-25 บ้านท่ากูบ 207
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube สืบเสาะอิสระบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา เรื่องวัสดุคืออะไรโรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-05-16 บ้านท่ากูบ 239
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 258
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 208
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 181
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านท่ากูบ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 235
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะ อารมณ์ดี ชีวีมีสุข โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป.ชย.3 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 152
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ประวัติ"บ้านท่ากูบ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 135
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 117
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 112
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การดำเนินนโยบาย "พาน้องกลับมาเรียน" 2023-04-07 บ้านท่ากูบ 130
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่70 ปีการศึกษา2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 2023-02-10 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 248
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube ละครสั้น ต้านพนันฟุตบอลโลก โดยโรงเรียนหินฝนวิทยาคม 2022-12-09 หินฝนวิทยาคม 233
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube การจัดกิจรรมการเรียนร่วมของเด็กพิการ และการแก้ไขภาวะทดถอยทางการเรียน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 262
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายลุ่มบึงละหาน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 219
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัดการศึกษาเรียนรวมแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2022-12-08 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 227
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) จัดทำ VTR เพื่อรายงานผลการนำสื่อการ์ตูน the diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 2022-12-06 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 211
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube โรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายจีด จัดกิจกรรม The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ 2022-11-28 บ้านวังอ้ายจีด 228
ข่าวที่เผยแพร่ใน youtube พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 2022-11-26 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 187