วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น
     

ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัคร 31 มกราคม 2566 เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดการรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-02-08 อ่าน : 219