วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss)
     

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ `ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู เข้ารับฟังนโยบาย และแลกเปลี่ยนนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน - เขียน และคิดเลข

รายงานโดย : โรงเรียนหนองประดู่วิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-05-31 อ่าน : 181