วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-07-05 อ่าน : 237