วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
     

ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต ๓  รายไตรมาสที่ 3  (เดือน เมษายน - มิถุนายน  2566)

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-07-12 อ่าน : 64