วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
zผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
     

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองตอ ผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้ นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตอ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคส่วนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นพลังต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ทางโรงเรียนจะส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองตอ ::..วันที่ส่ง : 2023-07-20 อ่าน : 226