วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกกำลังกายแบบการเต้นบาสโลบ โครงกรส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ.2566
     

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีน้ำใจนักกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดออกกำลังกายแบบการเต้นบาสโลบ ในวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 10.30 น เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือผู้ที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 (รายละเอียดดังแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-08-30 อ่าน : 18