วัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
กีฬาสีภายใน "ตาเนินเกมส" ประจำปี ๒๕๖๖
     

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นำโดย
นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน "ตาเนินเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
และเสริมสร้างคสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานโดย : โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ::..วันที่ส่ง : 2023-09-05 อ่าน : 19