วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.เขต ๓ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
     

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ภัยไซเบอร์ ของเด็กและเยาวชน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ รู้ทันการใช้สื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถป้องกันระวังภัยที่จะเกิดขึ้นจากโลกไซเบอร์ได้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ครูและนักเรียน ระดับขยายโอกาส รวม 160 คน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-11 อ่าน : 110