วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
กีฬาสีภายใน บ้านจานเกมส์
     

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2566

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ::..วันที่ส่ง : 2023-09-15 อ่าน : 11