วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
     

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อมูลผูกพันใดๆ และต่อเนื่องไปจนจบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดย Download ใบสมัครได้ที่ www.otep.go.th หรือขอรับแบบและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-15 อ่าน : 105