วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
     

ระหว่างวันที่ 12 – 15  กันยายน พ.ศ. 2566  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  ได้เข้ารับการประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2566) โดยมีนายปัณณวิทย์  ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในการประเมิน นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมคุรุ 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
 

รายงานโดย : โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ::..วันที่ส่ง : 2023-09-15 อ่าน : 16