วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่และเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก
     

วันที่ 15 กันยายน  2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต3 มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ,นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านวังเสมาฯ,นายบรรพต ทองเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน(เจริญอภิรักษ์),นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในภาคเช้าประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ ภาคบ่ายเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก จำนวน  9 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-15 อ่าน : 20