วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
     

15 กันยายน ๒๕๖๖ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ระดับชั้น ป.5-6  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ องค์การบริหารส่วนกุดน้ำใส จัดขึ้น ณ สวนน้ำเทพสถิตวิลล์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  นักเรียนได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ::..วันที่ส่ง : 2023-09-16 อ่าน : 10