วัน พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การพัฒนางาน(PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อ
     

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะครู โรงเรียนบ้านเดื่อ ได้รับการประเมินการพัฒนางาน (PA) มีวิทยฐานะ จากคณะกรรมการนำโดย ดร.อมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) นางสาวสมพร ถาวรกาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (๓พระครูอนุสรณ์) และนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คุณครูผู้รับการประเมิน ๓ ท่าน ทางคณะครูโรงเรียนบ้านเดื่อ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนของเราต่อไป

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2023-09-18 อ่าน : 2