วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566
     
รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 4