วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการเขตและรอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
     

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน,นานพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบโล่ รางวัลให้กับตัวแทนหน่วยงาน และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-20  กันยายน 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 17