วัน ศุกร์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี 1)นายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 2)นายสายัณห์ ขอพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาท้าวและ 3)นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการนี้ โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ::..วันที่ส่ง : 2023-09-19 อ่าน : 8