วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
     

วันที่ 16 กันยายน 2566 นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี รักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดปีการศึกษา 2565 จากนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และชมนิทรรศการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงแรมปริ้น พาเลช กรุงเทพมหานคร

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านหนองตอ ::..วันที่ส่ง : 2023-09-21 อ่าน : 102