วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
เอกสารรายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
     
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-10-04 อ่าน : 71