วัน จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่)
     

แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) 

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด โอนเข้าบัญชีวันที่ 5 ตุลาคม 2566  บัญชีธนาคารออมสิน และ ธกส. โอนเข้าบัญชีวันที่ 10 ตุลาคม 2566

ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบยอดเงินในบัญชี และออกใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-10-06 อ่าน : 472