วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
การแจ้งยกเลิกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
     

          ด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งยกเลิกแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุม การแจ้งการควบคุมตัว และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว พ.ศ. 2566

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

พร้อมทั้ง 1. QR Code แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ

            2. QR Code ระเบียบคณะกรรมการฯ ปท. 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-10-18 อ่าน : 45