วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา
     

       ด้วยโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่                

๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ::..วันที่ส่ง : 2023-11-08 อ่าน : 96