วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
     

วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยางดี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนัักเรียน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยน ถึงสภาพปัญหา ได้เห็นถึงความเป็นอยู่ สถาพแวดล้อม เข้าใจถึงบริบทปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่เจอ และให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านห้วยยางดี ::..วันที่ส่ง : 2023-11-09 อ่าน : 35