วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนบ้านเดื่อรับนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
     

นพฤหัสบดี ที่ 16  พฤศจิกายน  2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านเดื่อ  ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  โดยมี นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ประธานเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใสหนองบัวโคก , นางวาสนา ตาลทอง ศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายนิพล วิลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน  คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 3  
    ทั้งนี้ ได้นิเทศติดตามการเตรียมพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเดื่อ   โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2023-11-17 อ่าน : 13