วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนบ้านเดื่อประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน
     

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะครู ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเดื่อ  เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบ การดำเนินการจัดดารศึกษาของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านเดื่อ ::..วันที่ส่ง : 2023-11-17 อ่าน : 18