วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายนายางกลัก จำนวน 2 โรงเรียน
     

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายศรายุทธ ปาปะกัง ผอ.ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์,นายสมหมาย สุขสำราญ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำลาดและนางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในเครือข่ายนายางกลัก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีโรงเรียนรับการนิเทศได้แก่1.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด2.โรงเรียนบ้านน้ำลาดโดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายต่อไป

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 16