วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 4 ราย
     

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ปฐมนิเทศการปฏิบัติ หน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดีและการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในอาชีพครู แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย ในการนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้เกียรติประดับอินทรธนู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นศิริมงคลให้แก่ครูผู้ช่วยทั้ง 4 ราย พร้อมส่งตัวไปปฏิบัติหน้า ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 73