วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ครอบครัว “ก้อนมณี” บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
     

     วันจันทร์ ที่  20 พฤศจิกายน 2566  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณ คุณหมอวีรชัย ก้อนมณีข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) พร้อมครอบครัว ได้มอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) จำนวน 124,300 บาท  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณหมอวีรชัย ก้อนมณี พร้อมครอบครัว
     ในนามผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ขอกราบขอบพระคุณ คุณหมอวีรชัย ก้อนมณี พร้อมครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 10