วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน
     

เนื่องด้วย วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งหมด 34 รายการ โดยสรุปผลการแข่งขันได้ ดังนื้  
       จากรายการที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 34 รายการ มีรายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 33 รายการ และรายการที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 รายการ 
       โดยรายการแข่งขันที่ได้เป็นตัวแทนของระดับเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อยบัวบาน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีทั้งหมด  29 รายการ

 

รายงานโดย : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 14