วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียน การสอน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566
     

20 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 นำโดยนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา นางจารุวรรณ งูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 ได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 12