วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ช่วยเหลืองานชุมชน
     

วันที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายอภิชาติ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ได้มอบหมายให้ครูวัชรินทร์ สามารถกิจ ครูผู้ช่วย และ ครูธีรวุฒ แสงฤทธิ์ ครูจิตอาสา  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วยเหลืองานชุมชน งานฌาปณกิจ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)

รายงานโดย : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 10