วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
     

วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายอภิชาติ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความเป็นอยู่ และส่งต่อในการช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การต้อนรับ และช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

รายงานโดย : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 14