วัน ศุกร์ ที่ 08 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
CPM3 NEWS
มอบทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
     

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จากที่โรงเรียนบ้านซับใหม่มีการคัดกรองนักเรียนและพบนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีพ ทางโรงเรียนนำโดย นางวิมลมาลย์ โกพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านซับใหม่ จึงเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมส่งเรื่องไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และทางกระทรวงจึงมาลงพื้นที่ เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านซับใหม่ ::..วันที่ส่ง : 2023-11-20 อ่าน : 13