วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
รางวัลโครงการปลอดภัยในสถานศึกษา
     

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) โดย นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำปี 2565 โดย บริษัท สยามสไมล์โบ รกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความตระหนักและ ป้องกันภัยในสถานศึกษา ลดความเสียง เพิ่มความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย ทรัพย์สิน จิตใจให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา ::..วันที่ส่ง : 2023-12-01 อ่าน : 78