วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน และติดตามการปฏิบัติงาน
     

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนงาน และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้
1.) รูปแบบการบริหารจัดการ นโยบาย 15 ข้อ , จุดเน้น สพฐ. 11 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และการกำกับ ติดามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละบุคคล 2.) การเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566  3.) กำชับข้อสั่งการเร่งด่วน จากท่าน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จากการประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่ฯ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-12-06 อ่าน : 45