วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     

วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 3 มอบหมาย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ Zoom meeting  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานโดย : สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ::..วันที่ส่ง : 2023-12-07 อ่าน : 47