วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย จำนวนเงิน 3,000.- บาท มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น
     

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด
สนันสนุนการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการคีตะ มวยไทย
จำนวนเงิน 3,000.- บาท
มอนให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ::..วันที่ส่ง : 2023-12-07 อ่าน : 36