วัน เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
CPM3 NEWS
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท
     

นายเชิงชาย ชาลีรินทร์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 2
มอบให้โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 3000 บาท

รายงานโดย : โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ::..วันที่ส่ง : 2023-12-07 อ่าน : 37